Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling, uke 34

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi

Læringsmål

Basal kirurgisk teknikk med fokus på instrument- og vevshåndtering, kirurgisk knytteteknikk og gipsbehandling.

Læringsutbytte av «Kirurgisk teknikk og gipsbehandling»

 • Kunne steril påkledning på operasjonsstua.
 • Kunne håndtere kirurgiske instrumenter på en trygg og ergonomisk måte
 • Kunne utføre kirurgisk knytte teknikk, med og uten instrument
 • Ha kjennskap til ulike typer suturmateriell og anvendelse av dette

Ha praktisk kjennskap til:

 • Adaptering av sår og hudkanter på en hensiktsmessig måte
 • Bruk av omtikking og ligatur av kar, når og hvordan
 • Trygg og hensiktsmessig bruk av drill og oscillerende sag
 • Sårrevisjon og bruk av VAC

Ha kjennskap til basale prinsipper ved og trygg bruk av:

 • Blodtomhet
 • Gjennomlysning
 • Delhudtransplantasjon
 • Diatermi
 • Leddpunksjon og prøvetaking
 • Lokal og ledningsanestesi

Kunne anlegge sirkulær gips og gips laske på håndledd og ankel, med ulike typer gips.
Ha kjennskap til basale prinsipp og praktisk bruk av artroskopisk kirurgisk teknikk.

Kursavgift

NOK 4500 (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16 (kursleder tildeler plasser)

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

 • Gunnar Flugsrud, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
 • Ragnhild Støen, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
 • Espen Laudal, Ortopedisk avdeling, Bærum Sykehus
 • Geir Hjorthaug, Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
 • Are Stødle, Ortopedisk Klinikk, Ullevål Oslo Universitetssykehus
 • Endre Søreide, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus - endre.soreide@gmail.com

Andre opplysninger

Dette er i all hovedsak et praktisk kurs med øvelser på modeller og preparat fra slakteri. Det vil være en teoretisk introduksjon til de praktiske øvelsene, mens noen få tema vil bli dekket med kun teoretisk gjennomgang. Det legges opp til mulighet for mye praktisk øvelse, samt veiledning/diskusjon rundt bordene mellom kurskomité og deltakere.

Program

Under utarbeidelse

 

Fant du det du lette etter?