Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling høst 2023 (ORT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal LIS:

 • Kunne steril påkledning på operasjonsstua
 • Kunne håndtere kirurgiske instrumenter på en trygg og ergonomisk måte
 • Kunne utføre kirurgisk knytte teknikk, med og uten instrument
 • Ha kjennskap til ulike typer suturmateriell og anvendelse av dette
 • Ha praktisk kjennskap til
  • Adaptering av sår og hudkanter på en hensiktsmessig måte
  • Bruk av omtikking og ligatur av kar, når og hvordan
  • Trygg og hensiktsmessig bruk av drill og oscillerende sag
  • Sårrevisjon og bruk av VAC
 • Ha kjennskap til basale prinsipper ved og trygg bruk av:
  • Blodtomhet
  • Gjennomlysning
  • Delhudtransplantasjon
  • Diatermi
  • Leddpunksjon og prøvetaking
  • Lokal og ledningsanestesi
 • Kunne anlegge sirkulær gips og gips laske på håndledd og ankel, med ulike typer gips
 • Ha kjennskap til basale prinsipp og praktisk bruk av artroskopisk kirurgisk teknikk 

Læringsmål

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål:

Basiskompetanse
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5150 (inkl lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Gunnar Flugsrud, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Ragnhild Støen, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Espen Laudal, Ortopedisk avdeling, Bærum Sykehus
Geir Hjorthaug, Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Are Stødle, Ortopedisk Klinikk, Ullevål Oslo Universitetssykehus
Endre Søreide, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus - endre.soreide@gmail.com

Andre opplysninger

Dette er i all hovedsak et praktisk kurs med øvelser på modeller og preparat fra slakteri. Det vil være en teoretisk introduksjon til de praktiske øvelsene, mens noen få tema vil bli dekket med kun teoretisk gjennomgang. Det legges opp til mulighet for mye praktisk øvelse, samt veiledning/diskusjon rundt bordene mellom kurskomité og deltakere.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?