Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling, Høst 2022 , uke 34 (ORT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

 • Basal kirurgisk teknikk med fokus på instrument- og vevshåndtering, kirurgisk knytteteknikk og gipsbehandling.
  Læringsutbytte av «Kirurgisk teknikk og gipsbehandling»
 • Kunne steril påkledning på operasjonsstua.
 • Kunne håndtere kirurgiske instrumenter på en trygg og ergonomisk måte
 • Kunne utføre kirurgisk knytte teknikk, med og uten instrument
 • Ha kjennskap til ulike typer suturmateriell og anvendelse av dette
 • Ha praktisk kjennskap til 

                 • Adaptering av sår og hudkanter på en hensiktsmessig måte

                 • Bruk av omtikking og ligatur av kar, når og hvordan

                • Trygg og hensiktsmessig bruk av drill og oscillerende sag

                •  Sårrevisjon og bruk av VAC

 • Ha kjennskap til basale prinsipper ved og trygg bruk av:
 • Blodtomhet
 • Gjennomlysning
 • Delhudtransplantasjon
 • Diatermi
 • Leddpunksjon og prøvetaking
 • Lokal og ledningsanestesi
 • Kunne anlegge sirkulær gips og gips laske på håndledd og ankel, med ulike typer gips
 • Ha kjennskap til basale prinsipp og praktisk bruk av artroskopisk kirurgisk teknikk.

Kursavgift

NOK 4800,- (inkl lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Gunnar Flugsrud, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Ragnhild Støen, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus
Espen Laudal, Ortopedisk avdeling, Bærum Sykehus
Geir Hjorthaug, Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital
Are Stødle, Ortopedisk Klinikk, Ullevål Oslo Universitetssykehus
Endre Søreide, Ortopedisk Klinikk, Ullevål, Oslo Universitetssykehus - endre.soreide@gmail.com

Andre opplysninger

Dette er i all hovedsak et praktisk kurs med øvelser på modeller og preparat fra slakteri. Det vil være en teoretisk introduksjon til de praktiske øvelsene, mens noen få tema vil bli dekket med kun teoretisk gjennomgang. Det legges opp til mulighet for mye praktisk øvelse, samt veiledning/diskusjon rundt bordene mellom kurskomité og deltakere.

Program

Under utarbeidelse 

Fant du det du lette etter?