Kurs i kirurgisk teknikk (Gynekologisk kirurgi trinn II)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Informasjon

Kursets tittel hos Helsedirektoratet er Kurs i kirurgisk teknikk. Dette er søkt endret til Gynekologisk kirurgi trinn II. Kurset har tidligere vært arrangert under tittel Laparoskopisk adnexkirurgi. 

Læringsmål

LM som dekkes ved dette kurset: GYN062,063,064,081,093,096
I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet teoretisk kunnskap om bekkenbunnens anatomi, indikasjon, teknikk og komplikasjoner ved laparoskopisk behandling av torkvert adnex, dermoidcyster, endometriomer og cyster med ukjent malignitetspotensiale. I tillegg skal deltagerne via kasuistikk basert undervisning få demonstrert hvordan man kan behandle peritoneal bekkenendometriose og store cyster laparoskopisk. Teoretisk kunnskap om og praktiske råd angående trygg ureterdisseksjon skal være i fokus på dette kurset. 

På dag 2 skal deltagerne få praktisk laparoskopi-erfaring ved hjelp av VR-simulatortrening og box-trening, kombinert med målrettede prosedyrer og bruk av avansert laparoskopisk utstyr på levende anestesert gris

Pris

4600,- (med forbehold om endringer)

Antall deltakere

24

Litteratur

Anbefalt litteratur sendes til deltagerne ca 1 mnd før kursstart.

Kursprøve

Online mobilbasert kursprøve «Kahoot»

Program

Torsdag 9. desember
09.00-09.15   Velkommen
09.15-09.45   Dermoidcyster.     K.Oddenes (Haugesund)
09.45-10.15   Behandling av torkvert adnex.   TBA
10.15-11.00   Hverdags endometriose, tips og triks.  J.Alvirovic (OUS) 
 
11.00-11.15   Pause

11.15-11.45   Endometriomer. G.Majak  (OUS) 
11.45-12.15   Bekkenanatomi og trygg ureterdisseksjon. TBA

12.15-13.15   Pause

13.15-13.45   Laparoskopisk behandling av store cyster. Veddeng (HUS)
13.45-14.15   Cyster med ukjent malignitetspotensiale.  K.Woie (HUS) 
14.15-14.45   Kahoot –kursprøve med påfølgende diskusjon      
14.45-15.00   Grisens Anatomi. Veddeng
15.00-15.30   Presentasjon av «Kikkhullet», Ferdighetssenteret HUS og Vivariet, UiB og detaljert gjennomgang av program og læringsmål påfølgende dag (Veddeng)

Fredag 10. desember
12 deltagere i gruppe A (Kikkhullet)/12 deltagere i gruppe B (Vivariet)

08.30-09.00 Oppmøte Kikkhullet, kort repetisjon av dagens læringsmål
09.00-11.30 Gruppe A på Kikkhullet/Gruppe B på Vivariet
11.30-12-30 Flexi-pause  
12.30-15.00 Gruppe B på Kikkhullet/Gruppe A på Vivariet

Program Vivariet:
Praktisk simulatortrening på levende anestesert gris
Tilgang, trocarplassering, ulike teknikker 
Sutur av urinblære
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Ureterdisseksjon
Glandel ekstirpasjon i bekkenet
Kardisseksjon
Laparoskopisk lukning av tarmskader
Prøve ut avansert elektrokirurgisk utstyr, i tillegg til endobag, endoclose, mothakesutur, endoGIA

Program Kikkhullet:
Praktisk simulatortrening ved hjelp av VR-simulator og D-boks 
Cystedisseksjon 
Ekstrauterin graviditet(tubotomi og salpingektomi)
Salpingooforektomi
Hysterektomi
Lukking av vaginaltopp
Suturtrening (ulike knutetyper bl.a. selvlåsende glideknute, tips og trik


Fant du det du lette etter?