Kurs i hypertensjon (NYR)

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte beskrivelse

Etter kurset skal deltaker kunne:

  • Diagnostisere hypertensjon
  • Vurdere individuell kardiovaskulær risiko hos pasienter hypertensjon
  • Identifisere pasienter med sekundær hypertensjon
  • Kjenne prinsipper og mål for god blodtrykksbehandling
  • Behandle hypertensjon i praksis

Læringsmål

Hypertensjon
NYR-045 Epidemiologi, årsaker og komplikasjoner
NYR-046 Utredning og målemetoder for blodtrykk
NYR-047 Behandling av hypertensjon
NYR-048 Endeorganskader - forebygge og behandle
NYR-049 Hypertensive kriser
Nyresykdom og hypertensjon ved svangerskap og fødsel og under amming
NYR-050 Hypertensjon og nyresykdom ved svangerskap og fødsel

Kursavgift

4700,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Minimum 100 deltakere

Kurskomite

Rune Mo, Førsteamanuensis/overlege dr.med. NTNU/St. Olavs Hospital
Eirik Olsen, Forskningsstipendiat/LIS, NTNU/St. Olavs Hospital
Eva Gerdts, Professor/overlege dr.med., UiB/Haukeland Universitetssykehus
Anne Cecilie Larstorp, Førsteamanuensis/overlege PhD, UiO/OUS Ullevål
Hans Peter Marti, Professor/overlege dr.med., UiB/Haukeland Universitetssykehus
Marit Solbu, Professor/overlege PhD, UiT/Universitetssykehuset Nord-Norge
Sverre E. Kjeldsen, Prof.dr.med. emeritus, UiO/OUS Ullevål

Målgruppe

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nyresykdommer

Kurset kan også være nyttig for leger innen andre faggrupper som behandler pasienter med hypertensjon og komplikasjoner til hypertensjon. Erfaringsmessig vil generelle indremedisinere, kardiologer, nevrologer, endokrinologer, geriatere og allmennleger samt LIS i disse fagene kunne ha stor glede og nytte av kurset. 

Tema

Forekomst, risikofaktorer, patofysiologi, utredning og behandling av hypertensjon. Dette gjelder primær hypertensjon, sekundær hypertensjon, og spesielle utfordringer ved hypertensjon i praksis. Kunnskap om hypertensjon i relasjon til kardiovaskulær sykdom, nyresykdom og diabetes.

Litteratur

Før kurset anbefales gjennomgang av gjeldende internasjonale, fortrinnsvis europeiske, retningslinjer for hypertensjon.

Program

2024 Kursprogram hypertensjon.pdf

Fant du det du lette etter?