Kurs i hemoterapi (ITR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i immunologi og transfusjonsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Optimal bruk av blodkomponenter, erytrocyttkonsentrater, blodplater og plasmaprodukter samt alternativer til transfusjon.

Læringsmål

Blodkomponenter
ITR-060 Hemoterapi, transplantasjon og immunmodulering
Transfusjonsmedisin
ITR-095 Transfusjon og transplantasjon
Hemoterapi, celleterapi
ITR-107 Hemoterapi og terapeutisk aferese

 Kursavgift

NOK 6590,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

  • Lise Sofie H. Nissen-Meyer (leder), lisoha@ous-hf.no, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Blodbanken i Oslo, Oslo universitetssykehus
  • Torunn Oveland Apelseth, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus
  • Barbora Jacobsen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St.Olavs Hospital
  • Mirjana Arsenovic, Avdeling for laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?