Kurs i gruppeterapi for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs for rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi:

  • Kunnskap om teoretisk forankring, forskningsresultater og grunnleggende prinsipper ved psykodynamisk gruppepsykoterapi, mentaliseringsbasert psykoterapi, motiverende psykoterapi og kognitiv atferdsterapi, for pasienter med rusmiddelproblemer,
  • Oversikt over forskjellige typer gruppepsykoterapi for denne pasientgruppen, som selvhjelpsgrupper, interpersonlig og kognitivt gruppepsykoterapi, tilbakefallsforebyggende grupper, motiverende grupper og modifisert psykodynamisk gruppepsykoterapi,
  • Teoretiske begreper og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner og
  • Praktiske råd om hvordan starte og drive en gruppe, om viktige og nyttige intervensjoner i gruppepsykoterapi, om betydningen av rammer og anvendelse av forståelse av overførings- og motoverføringsfenomener i grupper. Kurset skal også i opplevelse av å delta i prosessorienterte grupper.

Læringsmål

Behandling og psykososiale tiltak
RUS-025 Basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk
RUS-026 Psykoterapeutisk samtalebehandling -psykoterapeutisk prosess og veiledningsprosess
RUS-027 Indikasjon for psykoterapi
RUS-028 Terapimetoder

Kursavgift

NOK 5400,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Minimum 14 - maksimum 27 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

IGA: Synnøve Ness Bjerge - bjerke@iga.no

Litteratur

Per Føyn og Shahram Shaygani. Psykodynamisk behandling av ruslidelser, Universitetsforlaget 2010

Sigmund Karterud. Manual for mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G), Gyldendal 2014

Synnøve Ness Bjerke. GRUPPETERAPI, grunnleggende om hvorfor og hvordan, Gyldendal 2018
(Relevant litteratur, forutsettes ikke lest):

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?