Kurs i fosterdiagnostisk ultralyd i første trimester (GYN)

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp- og kvinnesykdommer

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

Ha god kunnskap om non-invasiv prenatal test (NIPT), tidlig ultralydundersøkelse og bioteknologilovens bestemmelser for fosterdiagnostikk. 

Selvstendig kunne veilede gravide om NIPT og tidlig ultralydundersøkelse, og under supervisjon kunne utføre ultralydundersøkelse i første trimester.

KURSKOMITE

Ragnar Kvie Sande (kursleder), Maiken Ekrem Hansen

TIMETALL

12 timer

ANTALL DELTAKERE 

Maks 24

PRIS

5150,- inkl lunsj (med forbehold om endringer)

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Dag 1, 27.09.2023:
09:00-09:05 Velkomen. Ragnar Kvie Sande, SUS
09:05-09:50 Normalanatomi. Henriette Odland Karlsen, Haukeland
Antall fostre, chorionisitets/amnionisitets-bestemmelse hvis flerlinger
Vitalitet
Biometri: CRL, HC og/eller BPD, ev. FL
Hodet: skalleben, midtlinje
Ansikt: vurdere profil, neseben, lepper
Nakke: Vurdere nakkeoppklaring (NT).
Navlesnor: antall blodårer, beskrive festet til morkaken hvis synlig
09:50-10:30 Normalanatomi. Bodil Hvingel, UNN
Hjertet: beliggenhet og hjertefrekvens, hjertekammer
Buk: magesekkens beliggenhet, urinblære og nyrer, bukvegg intakt (vurderes ved navlesnorfeste)
Columna: henvise ved mistanke om nevralrørsdefekt eller kyfoskoliose.
Ekstremiteter: antall, se tre segmenter i hver ekstremitet.
10:30-10:40 Pause
10:40-11:20 Patologi. Karin Deibele, St Olav
Akrani
Alobar holoprocencephalon
Åpen spina bifida
Leppe spalte
Diafragma hernie
Komplekse hjertefeil
Ectopia cordis
11:20-12:00 Patologi. Anne Helbig, OUS
Omphalocele
Gastroschise
Urinveisobstruksjon
Bilateral nyreagenesi
Manglende arm/ben
Letale skjelett dysplasier
Body stalk anomalier
12:00-12:30 Lunsj
12:30-13:15 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 1
13:15-14:00 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 2
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 3
15:00-15:45 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 4
 
Dag 2, 28.09.2023
09:00-09:30 Sikkerheit og innstillingar. Ragnar Kvie Sande, SUS
Trygg bruk av ultralyd i 1. trimester
Probeføring
Frekvens, fokus, trykk
Vaginalprobe
09:30-10:00 NIPT og KUB. Ragnhild Glad, UNN
Metoden sine begrensingar og mulegheiter
Teknikk
Sensitivitet/spesifisitet
Feilkjelder
Frekvens av non-konklusive svar
10:00-10:30 Kommunikasjon 1: Rettleiing før undersøkinga. Ragnhild Glad, UNN
Informasjon om metoden sine begrensingar og mulegheiter
Deteksjonsrate og prognose for vanlege avvik
Mulege dilemma diagnostikken kan sette oss i
10:30-10:40 Pause  
10:40-11:15 Kommunikasjon 2: Informasjon når prøven har vist eit avvik. Henriette Odland Karlsen, Haukeland
Henvisingsrutiner
Prognose for dei vanlegaste tilstandane
Tilstandar med særleg krevande rettleiing
11:15-12:00 Estimering av risiko for preeklampsi ved tidlig ultralyd. Pepe Salvesen, St Olav
12:00-12:30 Lunsj  
12:30-13:15 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 3
13:15-14:00 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 4
14:00-14:15 Pause  
14:15-15:00 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 1
15:00-15:45 Fostermedisiner 1. trimester UL, LIS nr 2
Fant du det du lette etter?