Kurs i ernæring (FOR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i fordøyelsessykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Læringsutbyttebeskrivelse

Under utarbeidelse.

Læringsmål

Ernæring
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 4700,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Svein Oskar Frigstad

Øvrig komite: 
Gülen Arslan Lied
Jan Gunnar Hatlebakk
Øyvnd Irtun

Andre opplysninger

Kursdeltakere som trenger overnatting anbefales å booke hotell i Sandvika som er en kort busstur fra sykehuset. Eventuelt kan man bo på hotell i Oslo sentrum, og ta T-banen til Gjettum stasjon eller tog til Sandvika.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?