Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag - høst 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Generell kirurgi

OBS! Fortsatt ledige plasser, ta kontakt på epost!

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltagerne ha god kunnskap om de vanligste tilstandene som behandles elektivt innen fagene barnekirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi og urologi. De vil også ha fått en innføring i behandling av akutte sårskader og diabetisk fot.

Kursleder

Torbjørn Dahl, kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital

Kriterier for kursopptak

Kurset passser for LIS som er tidlig i sin kirurgiske karriere

Kursavgift

7000,- for 4 dager

Ved servering tilkommer 300,- per pers per dag

Det arrangeres en felles middag på dag 2 for de som ønsker å være med på dette. Middagen dekkes ikke av kursavgiften.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Antall deltakere

50

Program

2023 Kursprogram Kurs i elektiv generell kirurgi fra andre kirurgiske fag.pdf


Fant du det du lette etter?