Kurs i basale kirurgiske ferdigheter. (Basic surgical skills (BSS), Juni 2022 (FKI, MAX, NKI)

Ny ordning: Anbefalt kurs for spesialiteter med Felles kirurgi del 2 (FKI), Maxillofacial kirurgi og Nevrokirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) kurs for LIS i Generell kirurgi

MÅLGRUPPE

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs- som dette, er LIS som er ny innen kirurgisk virksomhet. I etterkant av koronapandemien har vi nå kapasitetsutfordringer. Dersom du er kommet langt i din kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelt utbytte av dette kurset, les videre og gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det.

Vedlegg til påmeldingsinformasjon.docx

LÆRINGSMÅL

Basal kirurgisk teknikk med fokus på knyting, suturteknikk og ulik vevshåndtering.

KURSAVGIFT

NOK 4100,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Dette kurset har bindende påmelding. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 12
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

KURSKOMITE

Jorunn Skattum (Kursleder)

LITTERATUR

RCS plattform online med videoinstruksjoner og mcq (www.rceng.ac.uk ) . Studentmanual tilsendes etter bekreftet deltakelse.

ANDRE OPPLYSNINGER

MCQ med minimum 80% korrekt svarrate for å bestå kurset. Kan tas mange ganger. Vanskeligheter diskuteres på selve kurset. Kurset er praktisk lagt opp med øvelser på preparater fra lokalt slakteri. Kort teoretisk introduksjon til hver øvelse (2-5 minutter).
Eget kursbevis fra RCS etter gjennomført evaluering online. Separat kursbevis fra RegUt.
Alle som får plass må registrere seg på Royal college of surgeons (www.rcseng.ac.uk ) og sende medlemsnummer de får til kursleder så han får registrert dem i deres database.

PROGRAM

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?