Kurs i basale kirurgiske ferdigheter. (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende.) Høst 2022 (FKI, MAX, NKI)

Ny ordning: Anbefalt kurs for spesialiteter med Felles kirurgi del 2 (FKI), Maxillofacial kirurgi og Nevrokirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (18t) kurs for LIS i Generell kirurgi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Målgruppe

Målgruppen for BSS kurs og tilsvarende kurs- som dette, er LIS som er ny innen kirurgisk virksomhet. I etterkant av koronapandemien har vi nå kapasitetsutfordringer. Dersom du er kommet langt i din kirurgiske utdanning, og derved forventer å ha lite eller intet reelt utbytte av dette kurset, les videre og gjør en vurdering sammen med din leder, av hvorvidt det er nødvendig for deg å ta det.
Vedlegg til påmeldingsinformasjon.docx

Læringsmål

Deltakerne skal lære basale kirurgiske ferdigheter med vekt på teknisk bruk av instrumenter og vevshåndtering

Akuttkirurgiske tilstander
FKI-009 Hud og underhud - infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fascitt
Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-039 Anestesi - lokal, regional og generell
FKI-040 Sjekkliste ved kirurgi og annen informasjon til operasjonsteamet
FKI-041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI-042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI-043 Abscesser - overfladisk behandling med punksjon eller incisjon og drenasje
FKI-044 Hematom - evakuering
FKI-045 Serom - tapping
FKI-046 Overfladisk blødning - hemostase
FKI-047 Diatermi, ultralydforsegling og staplere. Strålevern ved radiologi
FKI-048 Vev og vevshåndtering - anatomikunnskap
FKI-049 Sårtilheling - akutte og kroniske sår
FKI-050 Infiserte og kroniske sår
FKI-052 Revisjon - akutte og kroniske sår
FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi

Kursavgift

NOK 4200,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Dette kurset har bindende påmelding. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 12
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Martin Bøhler (kursleder)

Arbeidsmåte

Alle deltakere får en kursmanual, og en link til instruksjonsvideoer fra Royal College of surgeons for forberedelse før kurset. Hvert tema vil innledes med en kort forelesning/demonstrasjon, før ferdighetene skal øves på arbeidsstasjoner. Det er tett oppfølging av instruktør under øvelsene. Anastomose på tarm og kar, åpning og lukking av buk samt fjerning av hudtumores og abscessdrenasje vil bli brukt for trening og variasjon. Vi bruker D-boks, slaktepreparater og silikon-modeller på øvelsene.

PROGRAM

Under utarbeidelse 

Fant du det du lette etter?