Kurs i basal laparoskopi - mars 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t)

Læringsutbytte

Hovedmål:
 - Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
 - Oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep
 - Trening i nødprosedyrer ved uforutsette hendelser

Kurskomitè

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

Kriterier for kursopptak

Målgruppen for kurset er Lis i generell kirurgi med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgi del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)
Gammel ordning: Obligatorisk for leger i spesialisering i generell kirurgi (24t)

Tidligere godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Barnekirurgi (15t e og v) og Fødselshjelp og kvinnesykdommer (24t e og v)

Kursavgift

5100,- for tredagers kurs

Antall deltakere

24

Litteratur


Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/

Andre opplysninger

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

Program

Med forbehold om endringer

Onsdag 8. mars

Møteleder: Ronald Mårvik

08.30-09.00 Registrering
09.00-09.10 Åpning av kurset
09.10-09.40 Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter - Cecilie Våpenstad
09.40-10.15 Suturteknikk D-box, POP-trainer - Gjermund Johnsen

10.15-10.30 Kaffe

10.30-11.30 Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter: Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking - Jan Gunnar Skogås

11.30-11.45 Kaffe

11.45-12.30 Laparoskopiske instrumenter/hjelpemidler - Tom Glomsaker

12.30-13.15 Lunsj

13.15-16.30 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

Torsdag 9. mars

Møteleder: Gjermund Johnsen

08.30-09.15 Laparoskopisk appendectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen
09.15-10.00 Anestesi ved laparoskopi - Haldis V. Dedichen

10.00-10.15 Kaffe

10.15-11.00 Laparoskopisk kolecystectomi. Uforutsette hendelser - Erik Trondsen

11.00-12.00 Lunsj

12.00-15.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

15.00-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Basalt ved laparoskopi. Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser - Ronald Mårvik
16.00-18.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

Fredag 10. mars

Møteleder: Gjermund Johnsen

08.30-09.15 Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi - Ronald Mårvik
09.15-12.00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

12.00-12.30 Lunsj

12.30-13.15 Laparoskopi ved behandling av lyskebrokk - Per Even Storli
13.15-14.00 Kursprøve/evaluering

Fant du det du lette etter?