Kurs i Basal laparoskopi, høst 2022 (FKI)

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i kirurgi del 2
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i generell kirurgi (24 t)

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

FKI 058 Kirurgiske tilganger, laparoscopi eller thoracoscopi, laparotomi eller thoracotomi
FKi 048 Vev og vevshåndtering- anatomikunnskap
FKI 042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI 041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI 016 Risiko ved kirurgi komplikasjonsfare og nytte
FKI 001 Akutte buksmerter- Peritonitt, GI blødning og obstruksjonstilstander

Kursavgift

NOK 5300,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Ole Christian Olsen for Norsk Thoracolaparoscopisk forum (kursleder)
ole.christian.olsen@vestreviken.no

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?