Kurs i basal laparoskopi (FKI) uke 3

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Kirurgiske fag del 2 (Barnekirurgi, Bryst- og endokrinkirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Generell kirurgi, Karkirurgi, Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi og Urologi)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall hele måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

LÆRINGSUTBYTTE

Hovedmål:
 - Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:
 - Oppnå tilfredsstillende konkrete basale ferdigheter i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi
 - Oppnå tilfredsstillende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep
 - Trening i nødprosedyrer ved uforutsette hendelser

KURSKOMITÈ

Dr. Ronald Mårvik og Dr. Gjermund Johnsen - St. Olavs hospital, NSALK, kirurgisk klinikk
Dr. Tom Glomsaker, OUS

KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål vedrørende kurs sendes til kurskoordinator: hilde.merete.klungerbo@stolav.no

KRITERIER FOR KURSOPPTAK

Målgruppen for kurset er Lis i generell kirurgi med liten eller begrenset kirurgisk/laparoskopisk erfaring. 

KURSAVGIFT

5850,- for tredagers kurs. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

24

LITTERATUR


Det ligger noen videoer om suturering - og knuteteknikk på tjenestens hjemmeside. Det kan være nyttig å se gjennom disse før kurset starter: http://www.nsalk.org/suturering-og-knuteteknikk/

ANDRE OPPLYSNINGER

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan derfor oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

PROGRAM

2024 Kursprogram Kurs i basal laparoskopi januar.pdf

Fant du det du lette etter?