Kreft i respirasjonsorganene (LUN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i lungesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter gjennomført kurs skal deltaker:

 • Ha svært god kunnskap om tumorsykdommer i lunger, mediastinum, brystvegg og pleura.
 • Ha svært god kunnskap om invasiv og non-invasiv diagnostikk og klassifisering av thorakale tumorsykdommer inkludert stadieinndeling og funksjonsvurdering, og kunne vurdere egnethet for de forskjellige behandlingsalternativene.
 • Selvstendig kunne gi medikamentell behandling for lungekreft.
 • Under supervisjon kunne gi medikamentell behandling for mesoteliom.
 • Ha kjennskap til behandling av andre tumorsykdommer i thorax og mediastinum.
 • Ha god kunnskap om indikasjonen for strålebehandling, kirurgisk behandling og intervensjonsendoskopi.
 • Som del av tverrfaglig team kunne fatte beslutning om målrettet individualisert behandling.
 • Ha svært god kunnskap om diagnostikk og behandling av komplikasjoner til malign grunnsykdom, og behandlingen av denne.
 • Ha svært god kunnskap om medikamentell og ikke-medikamentell palliativ behandling av malign sykdom.
 • Ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for palliativ behandling.
 • Selvstendig kunne gi palliativ behandling (alene eller i team) ved både maligne og ikke-maligne lungesykdommer.

Læringsmål

Thorakale tumorsykdommer
LUN-010 Invasiv og non-invasiv diagnostikk og klassifisering, ulike behandlingsalternativer
LUN-011 Lungekreft - medikamentell behandling
LUN-012 Mesoteliom - medikamentell behandling
LUN-013 Andre tumorsykdommer i thorax og mediastinum
LUN-014 Strålebehandling, kirurgisk behandling og intervensjonsendoskopi - tverrfaglig team
LUN-015 Maligne thorakale tumorsykdommer
LUN-016 Medikamentell og ikke-medikamentell palliativ behandling
Palliativ behandling
LUN-046 Maligne og ikke-maligne lungesykdommer - tverrfaglig tilnærming til palliasjon
Bildediagnostiske undersøkelser
LUN-051 Nukleærmedisinske undersøkelser (PET-CT, octreotidscintigrafi, SPECT)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

7000,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Frøydis Martinsen Stornes

 Program

Under utarbeidelse.

Kurset starter mandag den 16. oktober kl. 10:00 og avsluttes kl. 13:15 torsdag den 19. oktober.

Fant du det du lette etter?