Kreft i respirasjonsorganene

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (20t) for LIS i Lungesykdommer

Læringsmål

Læringsmål 4 – Thorakale tumorsykdommer
Ha svært god kunnskap om tumorsykdommer i lunger, mediastinum, brystvegg og pleura.

Delmål 4.1
Ha svært god kunnskap om invasiv og non-invasiv diagnostikk og klassifisering av thorakale tumorsykdommer inkludert stadieinndeling og funksjonsvurdering, og kunne vurdere egnethet for de forskjellige behandlingsalternativene.

Delmål 4.2
Selvstendig kunne gi medikamentell behandling for lungekreft.
Under supervisjon kunne gi medikamentell behandling for mesoteliom.
Ha kjennskap til behandling av andre tumorsykdommer i thorax og mediastinum.

Delmål 4.3
Ha god kunnskap om indikasjonen for strålebehandling, kirurgisk behandling og intervensjonsendoskopi.
Som del av tverrfaglig team kunne fatte beslutning om målrettet individualisert behandling.

Delmål 4.4
Ha svært god kunnskap om diagnostikk og behandling av komplikasjoner til malign grunnsykdom, og behandlingen av denne.

Delmål 4.5
Ha svært god kunnskap om medikamentell og ikke-medikamentell palliativ behandling av malign sykdom.

Læringsmål 18 – Palliativ behandling
Ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for palliativ behandling.
Selvstendig kunne gi palliativ behandling (alene eller i team) ved både maligne og ikke-maligne lungesykdommer.

Kursavgift

6200,- (uten lunsj) 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Frøydis Stornes, Overlege
Lungemned avd OUS, Ullevål

Program

Program (PDF)
 

Fant du det du lette etter?