Koronar hjertesykdom og hjertesvikt - høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Hjertesykdommer (32 t)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.
Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsmålsutbytte

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med koronar hjertesykdom og pasienter med hjertesvikt

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Koronarsykdom
HJS-006 STEMI
HJS-008 Medikamentell behandling og klinisk oppfølging
HJS-009 Revaskularisering med PCI og kirurgi - retningslinjene for terapivalg og oppfølging 
Kardiomyopatier / Myokarditt / Perikardsykdommer
HJS-027 Diagnostikk, medikamentell behandling og andre behandlingsalternativer
HJS-028 CRT-P/D, sirkulasjonsstøtte og transplantasjons­utredning
HJS-029 Myokarditt
Hjertesvikt
HJS-032 Optimalisere behandling - medkamentell behandling, biventrikulær pacemaker og ICD
HJS-034 Ekkokardiografisk kartlegging - hemodynamisk evaluering
Gravide med hjertesykdom
HJS-046 Medfødt hjertesykdom - svangerskap

Kurskomité

Rune Wiseth, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital - kursleder

Lars Aaberge, OUS
Terje K. Steigen, UNN
Dag Ole Nordhaug, St. Olavs hospital
Rune Mo, St. Olavs hospital

Kursavgift

8200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall plasser

40

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i hjertemedisin og indremedisin. Kursinnhold er tilpasset leger som er mot slutten av sin kardiologiutdanning. For plass på kurset kreves minimum 2 års utdannelse i indremedisin.

Program

2023 Koronar hjertesykdom og hjertesvikt.pdf

Fant du det du lette etter?