Kolorektale lidelser med hovedvekt på kolorektal cancer - webinar

Gamml ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21 timer)
Ny ordning: Se viktig informasjon under

Påmelding

Det er ledige plasser på kurset, supplerende opptak foretas frem mot kursstart. 

VEDR GODKJENNING I NY ORDNING

Kurset har ved overgang fra gammel til ny ordning og fått ny tittel og det vil komme nytt innhold som inkluderer praktiske øvelser. Det nye kurset er under utarbeidelse og vil dessverre ikke bli klart, følgelig arrangeres kurset i 2022 etter gammelt oppsett og er i utgangspunktet kun godkjent for LIS i gammel ordning. Imidlertid vil kurset godkjennes i ny ordning dersom LIS har tatt eller skal ta LapcoNor-kurs - dette vil være dekkende for de praktiske øvelsene som etterhvert skal innføres i det nye kurset. 

KURSKOMITE

Frank Pfeffer og Håvard Forsmo

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om
- Utredning, behandling og oppfølging av kolon – og rektum cancer.
- Prinsipper om utredning og behandling av analcancer.
- Lindrende behandling av maligne tarmsykdommer.
- Diagnostikk og behandling av divertikulitt
- Kirurgisk behandling av proktologiske tilstander.
- Teoretisk kunnskap om funskjonelle lidelser og inkontines

KURSAVGIFT

5100,- (med forbehold om endringer)

PROGRAM (MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)

Onsdag 16. mars
Colorectal Cancer
- 09:00 Registrering og velkomst (Pfeffer/Forsmo)
Epidemiogi, arvelig kreft og polypper, screening (Vetti)
ERAS prinsipper (Forsmo)
- 10:00 Preoperativ risikovurdering av den eldre pasient (Aakre)
Nasjonale retningslinjer (Pfeffer)

- 11:00 Lunsj

Rectumcancer. Utredning
- 11.30 MDT (Pfeffer/ Forsmo)
3 Cases (Røsler)
Endorektal ultralyd (Pfeffer)
MR rektum (Røsler)
- 13:00 Endoskopi, EMR, ESD, stenting. (Pham)
- 13.30 Pause

Behandling
- 13.45 Preoperativ radiokjemoterapi (Dahl)
Lokale reseksjon (TEM, TEO, TAMIS) (Furnes)
- 14:15 Venstre fleksur (Forsmo)
Venstre colon canver (Forsmo)
Lav fremre reseksjon (TME) (Forsmo)

Torsdag 17. mars 
Coloncancer
- 08:30 Utredning
CT Staging (Leidenbaum)
3 cases (Liedenbaum)
MDT (Pfeffer/Forsmo)
- 09:30 Behandling
Åpen/ Laparoskopi/ Robot (Forsmo)
Høyresidig hemikolektomi (Pfeffer)

10:30 Pause

- 10:45 Pre og postoperativ kjemoterapi (Løes)
Cancer ani (Dahl)
Epidemiologi, HPV
Utredning.
Behandling
- 11.30 Utvidet reseksjoner/ Residivkirurgi (Pfeffer)
Retrorektale tumores (Pfeffer)

- 12:00 Pause

- 12.30 Palliativ behandling (Kørner)
Kirurgi
Kjemoterapi
Lindrende behandling
- 13:15 Pause

- 13:30 ”Complete respons” ”Wait and see” (Kørner)
- 14:15 Systematisk kreftkontroll (Kørner)
- 14:45 Pause
15:00 Synkrone metastaser (Angelsen)

- 15:45 Slutt for dagen

Fredag 18. mars
- 08:30 Postoperativt og benigne lidelser
Rektumprolaps, Rektocele (Furnes)
- 09:00 Divertikulitt (Forsmo)
- 09:30 Avlastende stomi (Forsmo)
- 10:00 Stomikomplikasjoner, hvordan lage en god stomi (Forsmo/ Rasdal)
- 10:30 Pause
- 11:00 Livskvalitet (Hovdenak)
Seksualfunksjon (Hovdenak)
Blærefunksjon (Hovdenak)
LARS (Hovdenak)
Evidens for kontrollopplegg Lokalresidiv/ Metastaser (Hovdenak)
- 12:15 Oppsummering. Innlevering av læringsutbytte/kursevaluering på mail.

14:00 Kurs slutt

Fant du det du lette etter?