Kognitiv terapi - emnekurs, høst 2022 (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Psykiatri
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (15t) for LIS i Psykiatri

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Kurset går i samme uke som Kurs i Psykodynamisk terapi, begge disse kursene går ved flere anledninger i 2022

Læringsmål

VOP 018, VOP 020, VOP 021, VOP 022
Kurset er ment å gi en første innføring til kognitiv adferdsterapi. Deltagerne får en innføring i tradisjonens viktigste prinsipper og teknikker, historiske utvikling, evidensgrunnlag og indikasjonsområder. Egenaktivitet og brukerperspektivet vektlegges.

Læringsutbytte

Oppnå grunnleggende kunnskaper om kognitiv terapi som empiri og indikasjoner, terapeutisk holdning og kjennetegn på lege- pasientforholdet samt kjenne til de viktigste prinsippene og terapeutiske intervensjonene i kognitiv terapi. Kurset vil i noen grad innebære øvelser på anvendelse av kognitiv terapi.

Kursavgift

NOK 4800,- (lunsj inkludert)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Bjørn Ravneberg, post@ravneberg.no
Terje Fladvad tfladvad@online.no
Norsk forening for kognitiv terapi,
Furuhallvn. 8C, 3512 Hønefoss

Litteratur

ABC i kognitiv terapi, E. Falkum m.fl., Fagbokforlaget 2016
Kognitiv terapi ved psykose, M. Grande m.fl., Universitetsforlaget 2016
Håndbok i kognitiv terapi, T. Berge, m.fl., Gyldendal Akademisk 2015

Program

Program 19. - 20. oktober (PDF)

Fant du det du lette etter?