Klinisk toksikologi, vår 2024 (AMM, RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i akutt- og mottaksmedisin; rus- og avhengighetsmedisin.
Gammel ordning: Kurs anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er et klinisk rettet kurs som gir en grundig innføring i grunnleggende prinsipper innen klinisk toksikologi, med spesiell fokus på patofysiologisk forståelse, diagnostikk og behandling. Det legges spesielt vekt på de viktigste og vanligste forgiftningsformene.

Læringsmål

Klinisk toksikologi
AMM-011 Forgiftninger
AMM-012 Akutte forgiftninger - eliminasjonsprosedyrer
AMM-013 Hjertearytimier ved forgiftninger
AMM-014 ECMO-behandling
AMM-015 Rhabdomyolyse
Rus, abstinens, psykiatri og utagerende atferd
AMM-019 Abstinenskomplikasjoner
AMM-023 Bruk av tvang - lovverk, samhandling og innleggelse
Syre-/base- og elektrolyttforstyrrelser
AMM-027 Syre-base og elektrolyttforstyrrelser

Spesifikk klinisk kompetanse
RUS-032 Abstinenstilstander
RUS-034 Intoksikasjon

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 110 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Knut Erik Hovda - knuterikhovda@gmail.com 
Dag Jacobsen
Fridtjof Heyerdahl

Program

Under utarbeidelse. 

Fant du det du lette etter?