Klinisk respirasjonsfysiologi 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (25t) for LIS i Lungemedisinsykdommer

Læringsmål

Gi en grundig innføring i respirasjonsfysiologi og respirasjonsfysiologiske undersøkelsesmetoder (spirometri, pletysmografi, diff.kapasitet, provokasjonstester, blodgasser, ergospirometri mm). Oppnå god evne til å tolke respirasjonsfysiologiske funn (i relasjon til referanseverdier). Oppnå forståelse for kalibrering og feilkilder ved undersøkelsene. Oppnå at kursdeltakeren evner å implementere respirasjonsfysiologiske resonnementer inn i utredning, relatere undersøkelsesresultater til kliniske funn, og å ta konsekvens av funn med hensyn til å veilede pasienter vedrørende spesielle aktiviteter (dykking, flyreiser, bilkjøring …).

LUN 001 Vanlige luftveissymptomer, utredning.
LUN 002 Astma, farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling.
LUN 005 Basal allergologisk utredning, anafylaksi og allergenspesifikk terapi.
LUN 007 KOLS i alle faser, farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling.
LUN 029 Oksygenterapi, langtids oksygenterapi (LTOT).
LUN 031 Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).
LUN 052 Respirasjonsfysiologiske undersøkelser

Kursavgift

NOK 8500,- (inkl. lunsj og kompendier)

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Overlege, PhD Ingunn Skjørten, (kursleder), LHL-sykehuset Gardermoen.
Seksjonsoverlege ingunn.skjorten@lhl.no,
Dr.med. Morten Nissen Melsom, Bærum sykehus
Overbioingeniør/fysiolog, PhD Anne Edvardsen, LHL-sykehuset Gardermoen.
Overlege, 1. amanuensis, Dr.med. Lars Fjellbirkeland, Oslo Universitetssykehus – RH.

Litteratur

Presentasjoner vil være tilgjengelige for kursdeltakerne kun i kompendiene (mot avgift), ikke elektronisk.

Andre opplysninger

Deltakerne behøver ikke lese i forkant av kurset, men alle deltakere oppfordres til å ta med en kasuistikk for diskusjon.

Program

PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?