Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon - Trondheim

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi, Nevrokirurgi og nevrofysiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25 t)

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal deltakerne kunne:

  • Detaljert kunnskap om hjernens mikro- og makroanatomi
  • Detaljert kunnskap innen funksjonell organisering av det sentrale og perifere nervesystemet
  • Beskrive lesjoners beliggenhet i forhold til viktige anatomiske strukturer på bakgrunn av klinisk billeddiagnostikk
  • Forstå korrelasjon mellom struktur og nevrologisk fenotype
  • Begripe konseptet av nevralt system

Kursleder

Thanh Pierre Doan

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt for Leger i spesialiseringi Nevrologi, Nevrokirurgi og klinisk nevrofysiologi

Gammel ordning: Obligatorisk for Leger i spesialisering i Nevrologi

Antall deltakere

40

Kursavgift

5300,- for 3 dager

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag

Andre opplysninger

Dersom det blir for få hjerner til disseksjonskurset, vil kurset bli lagt om til et demokurs med stasjoner med ferdige preparat o.l.

Litteratur


  • Hjernedisseksjon kursmanual - Halgunset J & Torp S.H. (sendes ut i forkant av kurset)
  • Neuroanatomy through Clinical cases, Blumenfeld H.
  • Atlas of Human Anatomy, Netter F.H.

Program

Program Trondheim 2022.pdf


Fant du det du lette etter?