Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon - Trondheim

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Nevrologi, Nevrokirurgi og nevrofysiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i Nevrologi (25 t)

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal deltakerne kunne:

  • Detaljert kunnskap om hjernens mikro- og makroanatomi
  • Detaljert kunnskap innen funksjonell organisering av det sentrale og perifere nervesystemet
  • Beskrive lesjoners beliggenhet i forhold til viktige anatomiske strukturer på bakgrunn av klinisk billeddiagnostikk
  • Forstå korrelasjon mellom struktur og nevrologisk fenotype
  • Begripe konseptet av nevralt system

Kursleder

Thanh Pierre Doan

Målgruppe

Ny ordning: Anbefalt for Leger i spesialiseringi Nevrologi, Nevrokirurgi og klinisk nevrofysiologi

Gammel ordning: Obligatorisk for Leger i spesialisering i Nevrologi

Antall deltakere

40

Kursavgift

5300,- for 3 dager

Ved servering av lunsj tilkommer det 300,- per dag

Andre opplysninger

Dersom det blir for få hjerner til disseksjonskurset, vil kurset bli lagt om til et demokurs med stasjoner med ferdige preparat o.l.

Litteratur


  • Hjernedisseksjon kursmanual - Halgunset J & Torp S.H. (sendes ut i forkant av kurset)
  • Neuroanatomy through Clinical cases, Blumenfeld H.
  • Atlas of Human Anatomy, Netter F.H.

Program

OBS! Endringer kan tilkomme

 7.november 2022 

08.00-08.15   Introduksjon (Doan TP)
08.15-09-00   Embryologi og hjernehinner (Torp SH)
09.10-09.55   Ventrikler, cerebrospinalvæske (CSF) og blodforsyning (Torp SH)
10.05-10.50   Cerebrum og hjernestammen (Torp SH)
11.00-11.45   Cerebellum og hjernenerver (Torp SH)

Lunsj

12.45-13.15  CSF dynamikk, hydrocefalus og behandling (Fredriksli O) 
13.30-16.00  Disseksjon (Torp SH, Doan TP) 


8.november 2022 

08.00-08.15   Oppsummering dag 1 / spørsmål (Doan TP)
08.15-09.00   Ryggmargen (Omland PM) 
09.10-09.55   Det perifere nervesystemet (Omland PM) 
10.05-11.45   Nevroradiologi (Kvistad KA) 

Lunsj

12.45-13.30   Hjernens mikroanatomi (Torp SH) 
13.45-16.00   Disseksjon (Torp SH, Doan TP) 


9.november 2022 

08.00-08.15   Oppsummering dag 2 / spørsmål (Doan TP)
08.15-09.00   Mediale temporallapps system (Witter MP, forelesning på engelsk
09.10-09.55   Basale ganglier og cerebellære system (Dietrichs E) 
10.05-.10.50  Genetisk nevroanatomi (Pihlstrøm L) 
11.00-11.45   Hvor i hjernen finnes årsak til psykiske lidelser? (Andreassen O) 

Lunsj

12.45-14.45   Kasuistikker (Doan TP, Myren-Svelstad S)
15.00-15.15   Sammendrag og evaluering
15.15-16.00   Kursprøve (mentimeter)


Kursprogram Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon Trondheim 2022.pdf


Fant du det du lette etter?