Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon, høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i nevrologi, nevrokirurgi og klinisk nevrofysiologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal deltakerne kunne:

  • Detaljert kunnskap om sentralnervesystemets makroanatomi, samt viktigste nerveplexus og perifere nerver
  • Detaljert kunnskap om funksjonell organisering av det sentrale og perifere nervesystemet
  • Bruke kunnskaper i nevroanatomi under disseksjon, ultralyd og tolkning av MR-bilder
  • Forstå sammenheng mellom lesjoners lokalisasjon og funksjonsutfall

Læringsmål

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Nevroanatomi
NEV-006 Det sentrale, perifere og autonome nervesystemet

Basale kirurgiske ferdigheter
NKI-008 Vev og vevshåndtering

Basale nevrovitenskapelige kunnskaper
KNF-001 Nevroanatomi og muskelanatomi

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kaja Nordengen kajnor@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?