Klinisk molekylærpatologi 2023

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i patologi
Ny ordning: Anbefalt for LIS i patologi

Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært prinsippene for de viktigste molekylærbiologiske metodene som brukes i diagnostisk patologi. Videre skal man ha fått kunnskap om hvordan disse molekylære undersøkelsene brukes i patologilaboratoriet ved ulike svulsttyper. Deltakerne skal også ha fått innsikt i å vurdere ulike molekylærpatologiske problemstillinger gjennom eksempler hentet fra klinisk-patologisk praksis.

Timer:

14 timer

Pris: 

5.150,- inkl lunsj (med forbehold)

Antall deltakere:

40

Kurskomitè:

Anders Molven (Kursleder), Anne Jarstein Skjulsvik, Olav Vintermyr, Lars Helgeland, og Randi Hovland.

Andre opplysninger:

Det anbefales ikke å ta kurset i løpet av første år som LIS i patologi. Man vil ha størst læringsutbytte av kurset dersom man har minst 2 ås tjenestetid. Det er også sterkt anbefalt at man før kurset repeterer basal molekylærbiologisk kunnskap fra medisinstudiet (DNA/RNA-struktur, replikasjon-transkripsjon-translasjon, den genetiske koden, struktur av humane gener, mutasjoner, PCR).

Program:

Offentliggjøres senere.

Fant du det du lette etter?