Kasuistikkbasert urologikurs (BAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnekirurgi
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Informasjon

Kurset dekker sentrale områder av barneurologi inkludert læringsmålene for spesialiteten i barnekirurgi. Kurset er relevant for utdanning i urologi og generell kirurgi siden det i en viss grad utføres barneurologiske inngrep utenfor barnekirurgiske avdelinger. Kurset er også relevant for pediatere som jobber med medisinsk behandling av sykdommer i urinveier og genitalia.

Læringsmål

Læringsutbyttebeskrivelse:

Deltagere på kurset får innsikt og kunnskap i de vanligste barneurologiske tilstandene. Videre aktiveres deltagerne med egne presentasjoner av kasuistikker og med kursprøve på slutten av kurset. Kursprøven blir gjennomgått på slutten av kurset for å øke læringsutbyttet.

BAK-026 Testisretensjon
BAK-027 Forhudssykdommer
BAK-028 Hydrocele
BAK-029 Hypospadi
BAK-030 Urinleder og urinblære
BAK-031 Nyre
BAK-032 Urachus
BAK-033 Nyresvikt
BAK-034 Urethraklaffer
BAK-035 Akutt skrotum
BAK-036 Blæredysfunksjon
BAK-037 Komplekse urogenitale tilstander

Kursavgift

NOK 5150,- (inkludert lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Hans Skari og Andreas Urdal

Litteratur

Barnekirurgi. Sigvald Refsum

Essentials of Paediatric Urology. David Thomas et al.
Pediatric Urology. Gearhart et al.

Andre opplysninger

Kursprogram: På dag 1 gjennomgås temaer tilsvarende del 1 kurset i urogenital barnekirurgi (som ble arrangert første gang høsten 2017). Dag 2 inneholder mere spesialiserte temaer (del 2). Vi har valgt å slå sammen del 1 og del 2 til et kurs. Dersom det er deltagere som kun ønsker å ta del 2 av kurset, er dette mulig. For framtida planlegges at dette kurset gjentas hvert 3. år. Kurset består av foredrag, kasuistikker (ved deltagerne / LiS) og operasjonsvideoer. Det er intensjonen at foredragsholderne presenterer videosnutter som viser operative ferdigheter som det forventes at LiS kandidatene skal kunne lære i løpet av spesialiseringen. Kurskomiteen fordeler kasuistikkene og disse skal vise aktuelle komplikasjoner og håndtering av disse med ca 10 min til presentasjon og ca 10 min til diskusjon av pasienten.

Sosialt: Det planlegges kursmiddag på kvelden av dag 1 og utgiftene til maten dekkes av den enkelte (både deltakere og forelesere).

Kursprøve og evaluering: På slutten av dag 2 arrangeres en avsluttende skriftlig prøve («multiple choice») med spørsmål basert på undervisningen som er gjennomgått på kurset. Kurset avsluttes med utfylling av evalueringsskjema og gjennomgang av kursprøven.

Program

Program (PDF)


 

Fant du det du lette etter?