Kasuistikkbasert nyfødtkirurgi kurs, 2022 (BAK) (UTSATT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnekirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (14t) for LIS i Barnekirurgi

Læringsmål

Deltagerne skal etter endt kurs ha god kunnskap om sentrale emner innenfor nyfødtkirurgi. Kurset er læringsaktivitet for læringssmål:
05 – akutt abdomen hos nyfødte
06 – medfødte misdannelser i toraks
07 – medfødt mellomgulvsbrokk/CDH
08 – bukveggsdefekter
21 – tarmstomier
22 – Hypertrofisk pylorusstenose
24 – gallegangsatresi/medfødte anomalier i galleveiene
51 – sacrococcygealt teratom

Kursavgift

NOK 4600,- (inkl lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maks 20

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

 Kjetil Ertresvåg Barnekirurgisk seksjon, OUS uxkjrt@ous-hf.no

Litteratur

Pensumliste vil bli sendt ut til kursdeltagerne i god tid før kursstart

Andre opplysninger

Det legges opp til et interaktivt, case-basert kurs der LiS barnekirurgi og foredragsholdere vil presentere som grunnlag for diskusjon og læring. Kurset vil avsluttes med obligatorisk kursprøve som må bestås for å få tildelt kursbevis

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?