Kasuistikkbasert gastrokurs

Anbefalt for leger i spesialisering i barnekirurgi

Læringsmål

Deltagerne skal etter endt kurs ha god kunnskap om sentrale emner innenfor gastrokirurgi hos barn. Kurset er læringsaktivitet for læringsmål:

BAK021 – stomier
BAK023 – spiserørssykdommer
BAK025 – medfødte og ervervede tilstander i lever, galle, pancreas
BAK017 – medfødte anorektale misdannelser
BAK019 – inflammatorisk tarmsykdom
BAK018 – ervervede anorektale tilstander
BAK025 – ernæringsproblemer
BAK016 – brokk
BAK020 – akutt abdomen

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 20

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kristin Bjørnland, kbjornla@ous-hf.no

Barnekirurgisk seksjon, OUS
Tlf: 23070955 eller 924 56 120

Litteratur

Foreslått litteratur: Operative pediatric surgery. Spitz et al, 7th edition. CRC press
Pediatric surgery. Grosfeldt et al. Sixth edition, Mosby press. Surgery of the liver, bile ducts and pancreas in children. Davenport et al. 3rd, CRC press.

Andre opplysninger

Det legges opp til et interaktivt, kasuistikk-basert kurs der LiS barnekirurgi og foredragsholdere vil gi korte introduksjoner om forskjellige temaer som grunnlag for diskusjon og læring. Kurset vil avsluttes med obligatorisk kursprøve som må bestås for å få tildelt kursbevis.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?