Jus for arbeidsmedisinere (ARB)

Ny ordning: Anbefalt kurs i arbeidsmedisin.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn.

Læringutbyttebeskrivelse

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om lover og regler i forhold til verne- og arbeidsmiljøarbeid.

Læringsmål

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-003 Lover og forskrifter - HMS-forholdene i en virksomhet
ARB-007 Virksomheters rammevilkår, drift, organisasjon og ledelsesforhold - parter og avtaleverk
ARB-008 Sykefraværsoppfølging - nasjonale retningslinjer/regelverk
Holdninger og faglig etikk
ARB-015 Taushetsplikt, sakkyndigrolle, ansvarsforhold/-roller og etikk
Informasjons-, rådgivnings- og bistandskompetanse
ARB-024 Lover og forskrifter som regulerer HMS-forholdene i en virksomhet
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-039 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - veiledning og rådgivning
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
Toksikologi
ARB-103 Biologisk overvåkning

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Erik Dahl-Hansen
Sitter, Torkild
Ingrid Sivesind Mehlum

Litteratur

Jus for leger (Befring, Ohnstad, Grytten) ISBN13 9788276343106; Arbeidsrettsboka (Benson) ISBN 9788245007312

Annen informasjon

Deltakere må selv booke overnatting. Ta kontakt med Soria Moria Hotell for booking av rom på mail: breistein@soriamoria.no – Referansenummer: 1900601. Det er holdt av rom frem til den 25. september 2023.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?