Jus for arbeidsmedisinere

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i Arbeidsmedisin (30 timer).
Ny ordning: Anbefalt for LIS i Arbeidsmedisin.

Læringsmål

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om lover og regler i forhold til verne- og arbeidsmiljøarbeid

Kursavgift

NOK 7200,-

Antall deltakere

35

Litteratur

Jus for leger (Befring, Ohnstad, Grytten) ISBN13 9788276343106; Arbeidsrettsboka (Benson) ISBN 9788245007312

Program

Mandag 25.10. 2021
12.30 Åpning
12.45 Innføring i juridisk tankegang og metode. Førsteamanuensis Bente Ohnstad, Høgskolen på Lillehammer.
13.30 Pause
13.45 Innføring i juridisk tankegang og metode. (forts)
14.30 Pause
14.45 Oversikt over helselovgivningen og lovgivning som regulerer arbeidsmedisin Førsteamanuensis Bente Ohnstad, Høgskolen på Lillehammer.
15.30 Pause
15.45 Gruppearbeid
16.30 Pause
16.45 Gjennomgang gruppearbeid og & Sentrale bestemmelser i lov om helsepersonell. taushetsplikt, opplysningsrett - og plikt. Bedriftslegen som arbeidstaker, sakkyndig og profesjonsutøver. Ohnstad
18.30 Slutt


Tirsdag 26.10. 2021
08.45 "Hvordan klare kravene til dokumentasjon, taushetsplikt mv. i en travel BHT hverdag uten å drukne?" Karl-Christian Nordby, Avdelingsdirektør, STAMI
09.30 Pause
09.45 Dokumentasjon, taushetsplikt mv forts.
10.30 Pause
10.45 Dokumentasjon, taushetsplikt mv forts.
11.30 Lunsj
12.30 Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter. Avdelingsdirektør Rune Ytre Arna, Arbeids - og sosialdepartementet.
13.15 Pause
13.30 Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter forts.
14.15 Pause
14.30 Gruppe/Plenumsøvelse
16.00 Slutt


Onsdag 27.10. 2021
09.00 Yrkesskade - Forsikringsordningen. Advokat Øyvind Flatner, Finans Norge
09.45 Pause
10.00 Yrkesskade - Forsikringsordningen forts.
10.45 Pause
11.00 Folketrygdlovens vilkår for godkjennelse av yrkesskade og yrkessykdom Jurist Cecilie Wreen, Seniorrådgiver, Norsk Pasientskadeerstatning
11.30 Lunsj
12.30 Folketrygdlovens yrkesskadebestemmelser forts.
13.15 Pause
13.30 Oppgaver med gjennomgang
14.15 Pause
14.30 Menerstatning og forholdet til lov om yrkesskadeforsikring
15.15 Pause
15.30 Oppgaver med gjennomgang
16.00 Slutt
18.00 Mulighet for felles middag (ikke inkludert i kursavgift)

Torsdag 28.10. 2021
08.00 Omplassering og endringsoppsigelse, advokat Thomas Benson, Angell Advokatfirma, Bodø
08.45 Pause
09.00 Omplassering og endringsoppsigelse, forts.
09.45 Pause
10.00 Gruppearbeid & Oppsummering
11.30 Lunsj
12.30 Noen betraktninger omkring årsaksbegrepet. Avdelingsoverlege Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI
13.15 Pause
13.30 Årsaksbegrepet forts.
14.15 Pause
14.30 NAV - organisering/regelverk, sjeflege Grete Damberg , Arbeids- og velferdsdirektoratet
15.15 Pause
15.30 NAV – org. & regelv. Forts
16.15 Slutt

Fredag 29.10. 2021
08.30 Erfaringer fra sakkyndigarbeid, krav til spesialisterklæringer, arbeidsmedisinsk årsaksvurdering. Professor Bjørn Hilt, St. Olavs Hospital, Trondheim
09.15 Pause
09.30 Forts. sakkyndigarbeid mm
10.15 Pause
10.30 Forts. sakkyndigarbeid mm
11.15 Oppsummering, Kurskritikk, avslutning
11.30 Lunsj (til 12.30)Fant du det du lette etter?