Introduksjonskurs i gynekologi og obstetrikk (GYN) Våren 2024

Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Anisennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.
Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kursdeltageren får bred basiskunnskap om og i faget gynekologi og obstetrikk. Vi kommer inn på mange problemstillinger man kan oppleve på vakt og håndtering av disse. Kurset gir en grunnleggende forståelse for faget.

Læringsmål

Svangerskapsomsorg

GYN-003 Ultralyddiagnostikk og blodstrømsundersøkelser - utviklingsavvik hos fosteret
GYN-006 Vekstavvik hos fostre
GYN-011 Hypertensive svangerskapssykdommer
GYN-019 Overtidige svangerskap
GYN-023 Vannavgang
GYN-024 «Lite liv»
GYN-025 Truende preterm fødsel - cervixmåling, tokolyse og behandling med steroider
Fødselshjelp
GYN-029 Normalt fødselsforløp, fødselsmekanikk og normale fødsler. 
GYN-034 Fosterovervåkning under fødsel
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakuum
GYN-043 Skader i fødselskanalen - forebygging og behandling
GYN-044 Resuscitering av nyfødte
GYN-046 Vaginal seteforløsning
Gynekologisk onkologi
GYN-104 Premaligne tilstander i vulva, cervix og uterus. HPV og vaksinasjonstilbud
Gynekologi
GYN-053 Gynekologisk undersøkelse, vaginal ultralyd og vannscanning (SIS)
GYN-055 Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort – lovverk
GYN-057 Spontanabort og ekstrauterin graviditet
GYN-058 Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap
GYN-056 Prevensjon, prevensjonsveiledning - Lov om sterilisering

GYN-096 Kirurgiske komplikasjoner
Basale kirurgiske ferdigheter
GYN-097 Akutt abdomen – differensialdiagnoser
Gynekologisk onkologi
GYN-107 Ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer, vulvacancer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål

Kursavgift

kr 9700,- (inkl. lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.


Deltakere

40

Kurskomite

Eirin Hagli Falck (kursleder)
Kim Roger Rydeng
Birgit Hem
Ingard Nilsen

Litteratur

Litteraturforslag: Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, ACOG Guidelines, NICE guidelines

Program

Kommer
Fant du det du lette etter?