Introduksjonskurs (Fødselshjelp og kvinnesykdommer)

Ny ordning: Anbefalt kurs (34t) i Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Læringsmål

Kursdeltageren får bred basiskunnskap om og i faget gynekologi og obstetrikk. Vi kommer inn på mange problemstillinger man kan oppleve på en vakt og håndtering av disse. Kurset gir en grunnleggende forståelse for faget.


Læringsmål: LM 1,38,55,56,57,113

Kursavgift

NOK 7200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Jette Stær-Jensen; jett@ahus.no  
Medlem kurskomite Ellen Marie Strøm-Roum; eesr@ahus.no

Litteratur

Litteraturforslag: Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, ACOG Guidelines, NICE guidelines

Program

Under utarbeidelse

 

Fant du det du lette etter?