Intensivmedisin voksne

Ny ordning: Anbefalt kurs i Anestesiologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Anestesiologi (38t)

Læringsmål

Etter dette kurset skal LIS: 1. Ha kunnskap om patofysiologi, utredning, diagnostikk og behandling knyttet til intensivpasienter. 2. Kunne arbeide på intensivavdeling under supervisjon av spesialist i anestesiologi. 3. Ha forståelse for etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til behandling av intensiv-pasienter og kommunikasjon med pasient/pårørende. Deltakerne får tilgang til fullstendig oversikt over læringsmål på kursets nettside når de har kommet med på kurset.

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Knut Gaustad; UXGAKN@ous-hf.no , knut.gaustad@getmail.no

Torleif Lorentsen; torlor@ous-hf.no , lorentsen@vikenfiber.no

Theresa Olasveengen; uxothe@ous-hf.no

Litteratur

Deltakerne får tilgang til litteratur på kursets nettside når de er kommet med på kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?