Intensivmedisin for lungeleger (LUN)

Gammel ordning: Obligatorisk for LIS i lungesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt for LIS i lungesykdommer

KURSKOMITE

Overlege Ove Fondenes (kursleder), Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator, NKH
Sverre Lehmann, seksjonsoverlege lungeavd HUS, Ph.D , førsteamanuensis UiB
Solfrid Indrekvam, overlege lungeavd HUS, dr.med
Anne Berit Guttormsen, seksjonsoverlege, KSK serviceklinikk (HUS), Ph.D, professor II Universitetet i Bergen
Gunhild Holmaas, Overlege KSK serviceklinikk (HUS)

LÆRINGSMÅL

Etter endt kurs skal deltakerne …..
- kunne velge optimal behandlingsmetode ved akutt og kronisk respirasjonssvikt
- kunne tolke syre-base forstyrrelser ved respirasjonssvikt
- kunne iverksette og justere behandling av akutt hypoksisk og hyperkapnisk respirasjonssvikt med noninvasive (NIV) metoder og ha grunnleggende kjennskap til de samme prinsipper for invasiv behandling(IV). Herunder:
- praktisk kunnskap vedrørende valg av respiratorinnstillinger og utstyr ved NIV, inklusive tolkning og korreksjon av synkroniseringsproblemer.
- Invasiv ventilasjonsstøtte (IV) – valg av modus og gjennomføring, oral intubasjon, trakeostomi og monitorering.
- kunne diagnostisere og sette indikasjonsstilling for behandling av kronisk respirasjonssvikt søvn- og dagtidsrelaterte respirasjonsforstyrrelser OSAS og hypoventilasjon,
- ha praktisk kunnskap i bruk og tilpasning av respirasjonstekniske hjelpemidler med langtidsoksygen (LTOT), CPAP, langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) og sekretmobiliserende utstyr (mekanisk insufflasjon-eksufflasjon) for pasienter med sekretstagnasjon.
Dessuten skal kurset -gi fundament for etisk refleksjon omkring vanskelige avgjørelser knyttet til håndtering av akutt og kronisk respirasjonssvikt og ha kjennskap til veileder for avgrensning av livsforlengende behandling.

KURSPRIS

9450,- inkludert lunsj og pauseservering. Med forbehold om endringer

ANTALL DELTAKERE

Maks 20 

LITTERATUR

ERS Practical Handbook of Noninvasive Ventilatio, Ed. Anita Simonds
ERS monograph – Obstructive Sleep Apnoea, Ed F Barbe & J Pepin
Essentials of mechanical ventilation, Dean Hess

Andre opplysninger

Kurskompendium/ handouts elektronisk

PROGRAM (med forbehold om endringer)

Mandag 27.11 Møteleder Solfrid Indrekvam
10:00 - 10:10 Velkommen, praktiske opplysninger (Fondenes)
10:10 - 11:00 Grunnleggende respirasjonsfysiologi og respirasjonssvikt (Fondenes)
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Forekomst, årsaker og diagnostikk av akutt respirasjonssvikt (Indrekvam)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:45 Syre/base forstyrrelser ved respirasjonssvikt inklusive gruppeoppgaver(Aanerud)
13:45 - 14:00 Pause
14:00 - 14:45 Akutt hypoksisk respirasjonssvikt behandling  inklusive SARI (Knudsen)
15:00 - 16:00 Demo: CPAP og utstyr til fraksjonert oksygenbehandling - 3 grupper (Fondenes/Indrekvam/                                            Knudsen/) – Sted: Lungepoliklinikk sentralblokken

Tirsdag 28.11 Møteleder Ove Fondenes
08:30 - 09:00 Mekanisk ventilasjonsstøtte - overordnede begreper og prinsipper (Fondenes)
09:00 - 09:45 Non-invasiv ventilasjonsstøtte/BiPAP - mekanismer og prinsipper (Indrekvam)
09:45 - 10:00 Pause 
10:00 - 11:30 Praktiske demonstrasjoner i 4 grupper: BiPAP (V60) (Inkl. COVID tilpasning av NIV) (Fondenes,                                        Indrekvam/Hefte, Knudsen/Lunde, Husebø/Rødland) Sted: Ferdighetssenteret sentralblokken)
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:30 Invasiv ventilasjonsstøtte (indikasjoner, valg av modus, gjennomføring) (Schwarz)
13:30 - 13:45 Pause
13:45 - 14:30 Akutt, alvorlig respirasjonssvikt - avanserte behandlingsmuligheter (Guttormsen)
14:30 - 14:40 Pause
14:40 - 15:10 Oral intubasjon, trakeostomi - valg (Guttormsen)
15:10 - 15:40 Komplikasjoner (Guttormsen)

Onsdag 29.11 Møteleder Ove Fondenes
08:30 - 09:00 Hjerte-lunge interaksjoner ved overtrykksventilasjon (Schwarz)
09:00 – 09.40 Avansert monitorering (PA kateter og SCVO2) (Holmaas)
09:40 - 09:50 Pause
09:50 – 11:30 Pasient - ventilator interaksjon.
                                 - Simulering. Tolkning av respiratorkurver (Holmaas/Fondenes)
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 12:50 Respiratoravvenning (Holmaas)
12:50 - 13:00 Pause
13:00 - 13:30 Covid-19 pandemien og norske sykehusdata (Kvåle)
13:30 - 13:40 Pause
13:40 - 15:40 Intensivmedisinske kasuistikker - respiratorbehandling i praksis (Guttormsen/ Holmaas)
15:45 - 16:30 Respiratoravvenning ved intermediærenhet inklusive simulering ASV-Hamilton (Storesund                                              & Fondenes)
Torsdag 30.11 Møteleder Sverre Lehmann
08:30 - 09:10 Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (Aarrestad)
09:10 - 09:50 Tolkning av nattlig polygrafi. (Aarrestad)
09:50 - 10:00 Pause
10:00 - 10:40 OSAS behandling (Lehmann)
10:40 - 10:50 Pause
10:50 - 11:25 Utredning av hypoventilasjon (Aarrestad)
11:25 - 12:00 Langtidsmekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) - indikasjoner (Indrekvam)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:15 LTMV i praksis:  BiPAP og hjemmerespirator (Fondenes)
13:15 - 13:45 Monitorering av LTMV (Aarrestad)
13:45 - 14:00 Pause
14:00 –17:00 Praktiske demonstrasjoner 5 stasjoner - (1)Avansert BiPAP (PrismaVent), 2)«Enkel» BiPAP (Lumis)                                 + Telemonitorering,  3) Respirator (Astral),  4) Masker og trakeostomi 5)                                                                                 Diagnostikk(RPG)/monitorering (Sentec) (Indrekvam/ Knudsen+Tveit/                                                                                    Fondenes/Flaten+Norstein/Berge Sted: Lungepoliklinikk

Fredag 01.12 Møteleder Ove Fondenes
08:15 - 08:55 Langtidsoksygenbehandling - LTOT (Nielsen)
08:55 - 09:05 Pause
09:05 - 10:00 Sekretmobilisering (Andersen)
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 11:30 Etiske utfordringer ved livsforlengende behandling, inklusive kasuistikk (Schwarz/ /Storesund)
11:30 - 11:45 Pause
11:45 - 12:30 Kursprøve
12:30 - 12:45 Evaluering  (Fondenes)
Fant du det du lette etter?