Intensivmedisin for lungeleger 2021

Gammel ordning: Obligatorisk kurs i Lungesykdommer (30 timer)
Ny ordning: Anbefalt kurs i Lungesykdommer

Kurskomite

Overlege Ove Fondenes (kursleder), Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator, NKH
Sverre Lehmann, seksjonsoverlege lungeavd HUS, Ph.D , førsteamanuensis UiB
Solfrid Indrekvam, overlege lungeavd HUS, dr.med
Anne Berit Guttormsen, seksjonsoverlege, KSK serviceklinikk (HUS), Ph.D, professor II Universitetet i Bergen
Gunhild Holmaas, Overlege KSK serviceklinikk (HUS)

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne …..
- kunne velge optimal behandlingsmetode ved akutt og kronisk respirasjonssvikt
- kunne tolke syre-base forstyrrelser ved respirasjonssvikt
- kunne iverksette og justere behandling av akutt hypoksisk og hyperkapnisk respirasjonssvikt med noninvasive (NIV) metoder og ha grunnleggende kjennskap til de samme prinsipper for invasiv behandling(IV). Herunder:
- praktisk kunnskap vedrørende valg av respiratorinnstillinger og utstyr ved NIV, inklusive tolkning og korreksjon av synkroniseringsproblemer.
- Invasiv ventilasjonsstøtte (IV) – valg av modus og gjennomføring, oral intubasjon, trakeostomi og monitorering.
- kunne diagnostisere og sette indikasjonsstilling for behandling av kronisk respirasjonssvikt søvn- og dagtidsrelaterte respirasjonsforstyrrelser OSAS og hypoventilasjon,
- ha praktisk kunnskap i bruk og tilpasning av respirasjonstekniske hjelpemidler med langtidsoksygen (LTOT), CPAP, langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) og sekretmobiliserende utstyr (mekanisk insufflasjon-eksufflasjon) for pasienter med sekretstagnasjon.
Dessuten skal kurset -gi fundament for etisk refleksjon omkring vanskelige avgjørelser knyttet til håndtering av akutt og kronisk respirasjonssvikt og ha kjennskap til veileder for avgrensning av livsforlengende behandling.

Kurspris

8450,- inkludert lunsj og pauseservering. Med forbehold om endringer

Antall deltakere

Maks 30 

Litteratur

ERS Practical Handbook of Noninvasive Ventilatio, Ed. Anita Simonds
ERS monograph – Obstructive Sleep Apnoea, Ed F Barbe & J Pepin
Essentials of mechanical ventilation, Dean Hess
Andre opplysninger
Kurskompendium/ handouts elektronisk

Promgram (med forbehold om endringer)

Mandag 29.11
Møteleder Solfrid Indrekvam
10:00 - 10:10 Velkommen, praktiske opplysninger (Fondenes)
10:10 - 11:00 Grunnleggende respirasjonsfysiologi og respirasjonssvikt (Fondenes)
11:00 - 11:15 Pause
11:15 - 12:00 Forekomst, årsaker og diagnostikk av akutt respirasjonssvikt (Indrekvam)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:30 Syre/base forstyrrelser ved respirasjonssvikt (Aanerud)
13:30 - 14:15 Gruppeoppgaver: kasuistikker/syre/base
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:00 Akutt hypoksisk respirasjonssvikt behandling (Knudsen)
15:00 - 16:00 Demo: CPAP og utstyr til fraksjonert oksygenbehandling 3 grupper (Fondenes/Indrekvam/ Knudsen) - Lungepoliklinikk

Tirsdag 30.11
Møteleder Ove Fondenes
08:30 - 09:00 Mekanisk ventilasjonsstøtte - overordnede begreper og prinsipper (Fondenes)
09:00 - 09:45 Non-invasiv ventilasjonsstøtte/BiPAP - mekanismer og prinsipper (Indrekvam)
09:45 - 10:00 Pause
10:00 - 11:30 Praktiske demonstrasjoner i 4 grupper: BiPAP (V60)
(Fondenes, Indrekvam, Knudsen, Storesund, Hefte, Hopland, Øvstebø, Fevang) (Lille møterom, Bibliotek, Møterom pol, trimrom)
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:30 Invasiv ventilasjonsstøtte (indikasjoner, valg av modus, gjennomføring) (Holmaas)
13:30 - 13:45 Pause
13:45 - 14:30 Akutt, alvorlig respirasjonssvikt - avanserte behandlingsmuligheter(Guttormsen)
14:30 - 14:40 Pause
14:40 - 15:10 Oral intubasjon, trakeostomi - valg (Guttormsen)
15:10 - 15:40 Komplikasjoner (Guttormsen)

Onsdag 01.12
Møteleder Ove Fondenes
08:30 - 09:00 Hjerte-lunge interaksjoner ved overtrykksventilasjon (Schwarz)
09:00 – 09.30 Avansert monitorering (PA kateter og SCVO2) (Holmaas)
09:30 - 10:30 Pasient - ventilator interaksjon. - Simulering. Tolkning av respiratorkurver(Holmaas)
10:30 - 10:45 Pause
10:45 - 11:15 Respiratoravvenning (Holmaas)
11:15 - 11:30 Respiratoravvenning ved intermediærenhet (Storesund)
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 14:15 Intensivmedisinske kasuistikker - respiratorbehandling i praksis (Guttormsen/ Holmaas)
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:10 Langtidsoksygenbehandling - LTOT (Nielsen)
15:10 - 15:40 Kronisk respirasjonssvikt - fysiologi introduksjon (Fondenes)
15:45 – 16:15 Sekretstagnasjon (Andersen)

Torsdag 02.12
Møteleder Sverre Lehmann
08:30 - 09:10 Utredning av søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser (Aarrestad)
09:10 - 09:20 Pause
09:20 - 10:00 Tolkning av nattlig polygrafi. (Aarrestad)
10:00 - 10:10 Pause
10:10 - 10:50 OSAS behandling (Lehmann)
10:50 - 11:00 Pause
11:00 - 11:30 Langtidsmekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV) - indikasjoner (Indrekvam)
11:30 - 12:00 Utredning av hypoventilasjon (Aarrestad)
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:30 LTMV i praksis: BiPAP og hjemmerespirator (Fondenes)
13:30 - 14:00 Monitorering av LTMV (Aarrestad)
14:00 - 14:15 Pause
14:15 – 16:30 Praktiske demonstrasjoner - (BiPAP, Respirator x2) (Fondenes/ Indrekvam/ Lehmann+ Berge /Storesund)

Fredag 03.12
Møtelder Ove Fondenes
08:15 - 08:45 Interfaces (maske/ munnstykke/ trakeostomi) (Flaten)
08:45 – 09:30 Sekretmobilisering (Andersen)
09:30 - 09:45 Pause m/utstilling (masker, kanyler, hostemaskin)
09:45 - 10:45 Etiske utfordringer ved avansert hjemmerespiratorbehandling (Dybwik)
10:45 - 11:00 Pause
11:00 - 12:00 Etiske utfordringer ved livsforlengende behandling- intensiv kasuistikk (Guttormsen/ /Storesund)
12:00 - 12:45 Kursprøve (Fondenes)


 

Fant du det du lette etter?