Innføringskurs I og II (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning:  Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Innføringskurset er et femdagerskurs bestående av en digital del, tilsvarende to dager som skal gjennomføres på egenhånd i forkant av kurset, og tre dagers oppmøtekurs.
Gjennomføring av den digitale delen er en forberedelse til, og en forutsetning for deltakelse på de tre dagene med fysisk oppmøte. Det er derfor viktig at LIS søker om til sammen fem dagers permisjon for å delta på kurset

Ved tildeling av plass på kurset får deltakerne tilgang på den degitale delen av kurset. Deltakere ved kurset vil ha tilgang til denne pakken helt frem til kursstart slik at man kan gå gjennom materialet flere ganger dersom det er ønskelig. Det anbefales å gjennomføre den digitale delen av kurset i god tid før den fysiske delen av kurset starter. Dette for å gi tid til refleksjon over legerollen og brukermedvirkning før den fysiske delen av kurset

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunnskaper om og kunne anvende:

  • grunnleggende begreper og diagnostiske kategorier
  • grunnleggende behandlingstenkning i TSB
  • screening metoder både i intervju og i biologisk materiale
  • sykdomspanoramaet og komorbiditet for rus- og avhengighetslidelser
  • basale nevrobiologiske endringer
  • prinsipper for medikamentell behandling
  • gjøre etiske refleksjoner om holdninger, fordommer og kunnskapsgrunnlaget
  • reflektere over legerollen i TSB
  • brukermedvirkning

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse
RUS-001 Møte pasient og pårørende respektfullt og fordomsfritt, i tråd med god brukermedvirkning
RUS-002 Brukermedvirkning, motivasjonsfremmende metoder, planer
Undersøke og vurdere
RUS-011 Påvirkningsfaktorer i oppvekst, utviklingshistorie, skolegang/arbeid, risikofaktorer med mer
RUS-021 Rusmiddeltester
Kommunikasjon og samhandling
RUS-066 Legerollen
Helsefremmende og samfunnsmedisinsk arbeid
RUS-069 Forebyggende tiltak - individnivå

Kurskomite

Kursleder: Rune Tore Strøm - runtst@ous-hf.no

Kursavgift

NOK 8850,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks 30 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?