Innføringskurs I og II (RUS)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Rus- og avhengighetsmedisin
Gammel ordning:  Obligatorisk kurs (30t) i Rus- og avhengighetsmedisin
OBS: Se informasjon om kursform i felt "kursform"

Kursform

Kurset gir en innføring til tjenesteområdet og legerollen i TSB og en introduksjon til spesialiteten.
Innføringskurset er et femdagerskurs, bestående av en digital del tilsvarende to dager som skal gjennomføres på egenhånd i forkant av kurset, og et tre dagers oppmøtekurs. Gjennomføring av den digitale delen er en forberedelse til og en forutsetning for deltakelse på oppmøtekurset. Det er derfor viktig at LIS søker om til sammen fem dagers permisjon for å delta på kurset. Den digitale pakken vil sendes ut ca en måned før kursstart, og deltakere ved kurset vil ha tilgang til denne pakken helt frem til kursstart slik at man kan gå gjennom materiellet flere ganger dersom det er ønskelig. Det vil være en fordel å ta den digitale pakken så tidlig som mulig, særlig i forhold til refleksjon over legerollen og brukermedvirkning.

 

Kurset er videreutviklet i samarbeid med kursleder. For å sikre best mulig kurs er kurset derfor publisert senere enn seks måneder før kursstart, og for å sikre at deltakere har tid til å søke plass på kurset, er påmeldingsfrist satt til under tre måneder før kursstart. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

 

Læringsutbytte-beskrivelse

Etter kurset skal LIS ha kunnskaper om og kunne anvende:
- grunnleggende begreper og diagnostiske kategorier
- grunnleggende behandlingstenkning i TSB
- screening metoder både i intervju og i biologisk materiale
- sykdomspanoramaet og komorbiditet for rus- og avhengighetslidelser
- basale nevrobiologiske endringer
- prinsipper for medikamentell behandling
- gjøre etiske refleksjoner om holdninger, fordommer og kunnskapsgrunnlaget
- reflektere over legerollen i TSB
- brukermedvirkning


Læringsmål:
Kurset dekker læringsmål for brukermedvirkning; FKM: 48, 49, 50, 51.
Det gir innføring i læringsmål RUS 001, RUS 002, RUS 007, RUS 011, RUS 018, RUS 020, RUS 021, RUS 028, RUS 030, RUS 033, RUS 059, RUS 066. Dette er læringsmål som man vil komme tilbake til i flere sammenhenger og i klinisk praksis før man skal vurdere godkjenning.

 

Kurskomite

Rune Tore Strøm: runtst@ous-hf.no

 

Kursavgift

NOK 7950,-


NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

 

Antall deltakere

30

 

Program

Program(PDF)
 

Fant du det du lette etter?