Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis (END)

Ny ordning: Anbefalt kurs i endokrinologi

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner (immunoassay, kromatografi, LC-MS/MS). Tolking av analysesvar til diagnostikk fra alle endokrine organer i sammenheng. Funksjonstester av endokrine tilstander. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder

Læringsmål

Thyroidea
END-015 Thyroideaprøver
Stimulerings- og suppresjonstest
END-020 Endokrine tester
Andre endokrine lidelser
END-029 ACTH stimuleringstest
END-031 Deksametasontest
END-032 Hyperaldosteronisme
END-040 Hormonanalyser
END-039 Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest
END-024 Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører

Kursavgift

NOK 10350,- (inkl lunsj og felles middag)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Per M Thorsby, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker
                   pertho@ous-hf.no 

Litteratur

Endokrinologi.no 
Norsk brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, hormonlaboratoriet.no

Andre opplysninger

Felles middag på onsdag, umiddelbart etter kursslutt.

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?