Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis

Ny ordning: Anbefalt kurs i Endokrinologi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Endokrinologi (30t)
For valgfritt kurs se under Målgruppe

Målgruppe

Valgfritt kurs (30t) for LIS i Almennmedisin, Barnesykdommer, Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Indremedisin og Medisinsk biokjemi

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kjenne til de viktigste analyseprinsippene for måling av hormoner (immunoassay, kromatografi, LC-MS/MS). Tolking av analysesvar til diagnostikk fra alle endokrine organer i sammenheng. Funksjonstester av endokrine tilstander. De skal kjenne de vanligste kvalitetskontrolltiltakene i laboratoriet og analyseresultatenes pålitelighet. De skal også kjenne til vanlige feilkilder og hvordan disse kan unngås. Deltakerne skal også ha kjennskap til vanlige molekylærbiologiske metoder.

Læringsmål som dekkes fult ut:

END-040 Ha god kunnskap om de ulike teknikker som brukes ved hormonanalyser. Selvstendig kunne anvende kunnskapen til å tolke resultater av hormonanalyser ved diagnostikk av endokrine lidelser.

END-011 Beherske diagnostikk og behandling av thyroideasykdommer, herunder hyperthyreose og thyrotoksisk krise.

END-015 Beherske vurdering av thyroideaprøver ved sykdom som ikke er relatert til stoffskiftet og prøver som er tatt under graviditet.

END-020 Beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester.

END-029 Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av en ACTH-stimuleringstest (Synacthentest).

END-039 Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest.

Kurset dekker delvis følgende læringsmål:

END-021 Beherske diagnostikk og behandling av elektrolyttforstyrrelser og forstyrrelser i vannbalansen, herunder SIADH, hypo- og hypernatremi og hypo- og hyperkalemi.
END-022 Ha kunnskap om utredning og oppfølging av arvelige endokrine tumores (tumorsyndromer).
END-024 Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører.
END-026 Beherske diagnostikk og behandling av diabetes insipidus.
END-027 Beherske diagnostikk og behandling av forstyrrelser i kalsium-, fosfat- og magnesiummetabolismen, herunder hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, hyperkalsemisk krise og D-vitaminmangel.
END-028 Beherske diagnostikk og behandling av binyrebarksvikt, herunder primær svikt, sekundær svikt og Addisonkrise.
END-030 Beherske diagnostikk og behandling av Cushings syndrom, herunder beherske medikamentelle behandlingsalternativer og kjenne til kirurgiske behandlingsmodaliteter.
END-031 Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av kort og konvensjonell deksametason-suppresjonstest.
END-034 Beherske diagnostikk og behandling av feokromocytom og paragangliom, herunder kunnskap om anbefalinger om familiescreening og oppfølging utover indekspasienten. Beherske medikamentell forbehandling før operasjon.
END-037 Beherske diagnostikk og behandling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og andre hyperandrogene tilstander hos kvinner.
END-038 Beherske utredning og behandling av primær og sekundær hypogonadisme.
END-043 Ha god kunnskap om diagnostikk, vurdering og behandling ved endokrine forstyrrelser forårsaket av immunologisk tumorbehandling og annen onkologisk behandling som kan påvirke endokrine funksjoner.

Kursavgift

NOK 9450,- (inkl lunsj; felles middag den ene kvelden)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 16

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Per M Thorsby, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker, pertho@ous-hf.no  T 23033043

Litteratur

Endokrinologi.no, Norsk brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, hormonlaboratoriet.no

Andre opplysninger

Felles middag på onsdag, umiddelbart etter kursslutt.

Program

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?