Infrainguinal karkirurgi og endovaskulær behandling, høst 2022 (KAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Karkirurgi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i Karkirurgi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Deltagerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om :

KAK-012, KAK-013,utredning og behandling av pasienter med arteriell insuffisiens i underekstremitetene
KAK-003, KAK-004 konservativ behandling, beste medisinske behandling, KAK-005, KAK-007, KAK-011billeddiagnostisk utredning.
KAK-018 endovaskulær behandling og åpen kirurgisk behandling
KAK-016, KAK-021, KAK-021, KAK-022
Deltagerne skal tilegne seg basiskunnskaper til å kunne ta beslutninger vedrørende alvorlig syke karkirurgiske pasienter,med og uten
diabetes, hvem som bør tilbys ulike behandlingsalternativer og hvem som bør tilbys amputasjon og de etiske problemstillinger knyttet til dette.
KAK-044, KAK-045,KAK-051, KAK-052Kurset vil gi en ajourføring når det gjelder nyeutredningsmetoder og behandlingsalternativer.

Kursavgift

NOK 4200,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 15

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Mads Helgeland; mads.helgeland@gmail.com 
Jarlis Wesche, overlege
Frode Olsbø, overlege

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?