Inflammatoriske tarmsykdommer felles med gastromedisin (GAK), 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Gastroenterologisk kirurgi (21t)
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS i Fordøyelsessykdommer og  Gastroenterologisk kirurgi

Læringsmål

Kurset er nødvendig for å oppnå flere læringsmål for spesialiseringen innen gastroenterologisk kirurgi og fordøyelsessykdommer, spesielt følgende:
Gastorenterologisk kirurgi: Tynntarm/tykktarm GAK-056, GAK-059 til GAK-63 og GAK-68 til GAK70
Fordøyelsessykdommer: Inflammatorisk tarmsykdom FOR-35, Tarmsystemet FOR-76 til FOR-087, Tarmkreft FOR-088 til FOR-090, Kronisk diare og obstipasjon FOR-091 og FOR-092, Andre Tarmsykdommer FOR-093 til FOR-097

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Jørgen Jahnsen og Johannes Schultz.

Jorgen.jahnsen@medisin.uio.no
johannes.kurt.schultz@ahus.no

Litteratur

Tekstbøker i tarmsykdommer og gastroenterologisk kirurgi (Ingen obligatorisk litteratur)

Program

PROGRAM (PDF)

Fant du det du lette etter?