Infeksjonssykdommer i urologien: Utredning og behandling av infeksjonssykdommer (URO)

Ny ordning: Anbefalt kurs i urologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter kurset skal deltakere ha og kunnskap om akutte og kroniske infeksjonssykdommer i urologi, seksuelt overførbare sykdommer, infeksjoner ved stensykdom og spesielle forhold ved urinveisinfeksjoner hos menn, kvinner (gravide) og barn. Kurset gir også en oppdatert oversikt over antibiotikabruk inkludert antibiotikaprofylakse ved urologiske prosedyrer.

Læringsmål

Akutte skader og sykdommer i urinveiene og mannlige kjønnsorganer
URO-003 UVI - akutt og alvorlig (øvre og nedre)
Infeksjoner og inflammatoriske tilstander i nyre og urinveier
URO-049 Urinveisinfeksjoner (nedre og øvre)
URO-050 Strålecystitt
URO-051 Prostatitt
URO-052 Skrotale abscesser
URO-053 Fournier's gangren

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5300,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Stig Müller
Stig.mueller@ahus.no 

Ingeborg Tyldum Skogen
Ingeborg.tyldum.skogen@ahus.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?