Infeksjonssykdommer i urologien: Utredning og behandling av infeksjonssykdommer

Ny ordning: Anbefalt kurs i urologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i urologi

Læringsmål

URO – 003, 004, 047, 049, 051, 052, 053, 066.

Kurset dekker læringsmål som angitt. Kurset er en videreføring av det ildligere obligatoriske kurset i gammel ordning.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset gir kunnskap om infeksjonssykdommer innen urologi samt basis kunnskap om riktig bruk av antibiotika, antibiotika-resistens og utredning og behandling av infeksjoner hos subgrupper som barn, (gravide) kvinner og menn.

Kursavgift

NOK 4100,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 30

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Stig Müller
Stig.mueller@ahus.no 

Ingeborg Tyldum Skogen
Ingeborg.tyldum.skogen@ahus.no

Litteratur

Campbell`s urology, Kurskompendium deles ut på kurset

Program

Foreløpig program (PDF)

Fant du det du lette etter?