Infeksjonssykdommer Høst 2022 (FIM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Del 2 Indremedisin (FIM) og spesialiteten Indremedisin Del 3
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (35t) for LIS i indremedisin og infeksjonssykdommer

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom (vaksiner).

Kursavgift

NOK 7300,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 100

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Kursleder: Anne Ma Dyrhol-Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål; e-mail: a.m.d.riise@medisin.uio.no
Kurskomite: Anne-Marte Bakken Kran, Torgun Wæhre og Dag Henrik Reikvam

Litteratur

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/Veiledere-infeksjonssykdommer/

Anbefaler å laste ned Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS) som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)

Indremedisin 1 og 2, av Kåre Birkeland, Lars Gullestad, Lars Aabakken 2017 (ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Ta gjerne med problemstillinger fra egen praksis for å drøfte med forelesere.

Presentasjonene og enkelte referanser/artikler vil legges ut på eget nettsted/dropbox for kursdeltakerne. En anbefaler at deltakerne tar med egen pc/nettbrett/mobiltelefon

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?