Infeksjonssykdommer 2022

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for LIS i Indremedisin
Ny ordning: Anbefalt kurs for LIS2 Indremedisinske fag

Læringsutbyttebeskrivelse

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom.

Kurskomite

Overlege Stina Jordal, Medisinsk klinikk, HUS (kursleder)
Overlege Oddvar Oppegaard, Medisinsk klinikk, HUS
Overlege Øystein Power, Medisinsk klinikk, HUS
Seksjonsoverlege/Førsteamanuensis Trond Bruun, Seksjon for infeksjonssykdommer, HUS/UiB. 

Timetall

30

Pris

8450,- inkl lunsj og pauseservering (med forbehold om endringer)

Program

Mandag 14. mars 2022
Introduksjonstema
Møteleder: Jordal/Oppegaard
11.00-11.30   Registrering/åpning
11.30-12.00 Infeksjonsmedisinens fortreffelighet
12.00-12.30 Infeksjonsdiagnostikk
12.30-13.15 PAUSE
13.15-13.45 Elementær virologi og antivirale midler
13.45-13.50   PAUSE
13.50-14.20 Elementær bakteriologi
14.20-14.30 PAUSE
14.30-15.15 Dosering av antibiotika – farmakodynamikk og kinetikk  
15.15-15.25 PAUSE 
15.25-16.00 Importfeber
Tirsdag 15. mars 2022
Bakterielle infeksjoner. 
Møteleder: Oppegaard
09.00-09.40 Pneumoni
09.40-09.50 PAUSE
09.50-10.30 Sepsis
10.30-10.40 PAUSE
10.40-11.20 Abdominale infeksjoner inkl. gastroenteritt
11.20-11.30 PAUSE
11.30-12.00 Clostridium difficile
12.00-12.10 PAUSE
12.10-12.30 Urinveisinfeksjoner
12.30-13.15   PAUSE
13.15-15.45 Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser A
13.15-15.45   Kasuistikker og gruppearbeid B

Onsdag 16. mars 2022
Bakterielle infeksjoner.  
Møteleder: Bruun
09.00-09.45 CNS-infeksjoner
09.45-09.55 PAUSE
09.55-10.35 Hud og bløtvevsinfeksjoner  
10.35-10.45 PAUSE
10.45-11.20 Endokarditt
11.20-11.30 PAUSE
11.30-12.10 Bein- og leddinfeksjoner
12.10-13.00 PAUSE
13.00-15.30 Kasuistikker og gruppearbeid A
13.00-15.30 Mikroskopidemonstrasjoner & øvelser B


Torsdag 17. mars 2022
Diverse.  
Møteleder: Power
09.00-09.40      Tuberkulose
09.40-09.50 PAUSE
09.50-10.20 HIV infeksjon
10.20-10.30 PAUSE
10.30-11.00 Viral hepatitt
11.00-11.10 PAUSE
11.10-11.40 Soppsykdommer
11.40-11.50 PAUSE
11.50-12.30   Influensa
12.30-13.30 PAUSE
13.30-14.00 Borrelia
14.00-14.10 PAUSE
14.10-14.40   Infeksjoner på intensiv
14.40-14.50 PAUSE
14.50-15.10 Infeksjoner hos immunsupprimerte
15.10-15.20 PAUSE
15.20-15.50 Seksuelt overførbare sykdommer

Fredag 18. mars 2022

Profylakse og smittevern  
Møteleder: Jordal
09.00-09.20 Antibiotika-allergi
09.20-09.30 PAUSE
09.30-10.30 Praktisk anvendelse av lover og regler
10.30-10.40 PAUSE
10.40-11.20 Smittevern og melderutiner
11.20-11.30   PAUSE
11.30-11.50 Immunprofylakse
11.50-12.30 LUNSJ
12.30-13.10   Hudmanifestasjoner ved infeksjonssykdommer
13.10-14.00   Kursprøve og evalueringFant du det du lette etter?