Infeksjonsimmunologisk diagnostikk høst 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Medisinsk mikrobiologi

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne ha innsikt i de viktigste prinsippene for immunologisk diagnostikk av infeksjonssykdommer.  Kurset gir en innføring i og oppdatering av infeksjonsimmunologiske prinsipper og diagnostiske overveielser. Initialt vil det gis en gjennomgang av hvordan immunsystemet responderer på smitte. Deretter foreleses metodiske innfallsvinkler og til slutt gjennomgås diagnostisk anvendelse av metodene.

MMB002: Ha god teoretisk kunnskap om immunsystemet, herunder basale mekanismer, medfødt og ervervet immunitet, immundefekter.  

MMB023: Ha god kunnskap om prinsipper for serologiske metoder, herunder enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA/EIA), immunfluorescens, bruk av kontroller

MMB 024 Ha kjennskap til produksjon av antigen og antistoff. 

MMB027: Ha kunnskap om virus nøytralisasjonstest 

MMB028: Ha kun
nskap om aviditetsmåling

MMB050
: Ha god kunnskap om bruk og nytte av serologiske metoder til virologisk diagnostikk, og selvstendig kunne vurdere anvendelse av disse i daglig arbeid.

MMB116: Ha god kunnskap om prinsipper for kvalitetssikring av mikrobiologisk laboratorievirksomhet.

Læringsmålsbeskrivelse

Kunnskap
Kandidaten har avansert kunnskap om immunsystemet, herunder basale mekanismer, medfødt og ervervet immunitet, og immundefekter
Kandidaten har inngående kunnskap om produksjon av antigen og antistoff  
Kandidaten har spesialisert kunnskap om virus nøytralisasjonstest
Kandidaten har spesialisert kunnskap om prinsipper for kvalitetssikring av mikrobiologisk laboratorievirksomhet

Ferdigheter
Kandidaten kan gi råd om hvilke immunologiske analyser som bør rekvireres ved ulike problemstillinger knyttet til infeksjonssykdommer og mistanke om infeksjonssykdom

Generell kompetanse
Kandidaten kan analysere resultater av immunologiske analyser ved infeksjonssykdommer og vurdere hva resultatene betyr i diagnostisk sammenheng

Timer

22

Kurskomite

Harald Wiker (leder) 
Marit Ebbesen
Elling Ulvestad
Øyvind Kommedal
Gro Njølstad

Kursavgift

6.200.- inkl lunsj (med forbehold om endringer)

Kursavgiften følger satser fra RegUt.

Antall deltakere

40

Program

Mandag 29.august 2022
10.00 – 10.15 Orientering om kurset, Harald Wiker
10.15 - 11.00 Immunsystemets oppbygning og funksjon, Einar Kristoffersen
11.00 - 11.45 Immunrespons under en infeksjon, Einar Kristoffersen
            
11.45 - 12.15 Lunsj

12.15 – 13.00 Vert-mikrobe relasjoner, Elling Ulvestad
13.00 – 13.45 Immunologi ved luftveisinfeksjoner, Fridtjof Lund Johansen

13.45 – 14.00 Pause
            
14.00 – 14.45 Immunologisk diagnostikk ved immundefekter og svekket immunitet, Einar Kristoffersen
14.45 - 15.30 Sars-Cov-2: Virusevolusjon og immunrespons, Karl Henning Kalland
15.30 – 16.15 Gruppearbeid - Immunresponser ved infeksjoner
Leger ved mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus

Tirsdag 30. august 2022
08.15 - 09.00 Immunitet mot intracellulære agens - cellulære immunresponser, Harald Wiker
09.00 – 10.45 Antistoffenes og antigenenes egenskaper - grunnlaget for diagnostiske metoder, Harald Wiker
10.45 – 11.30 Immunologiske metoder, Ingerid Skarstein
11.30 – 12.15 Kvalitet av serologiske analyser, Pål Jenum

12.15 – 12.45 Lunsj

12.45 – 13.30 Diagnostiske metoder: Aviditetsmåling og transplasental passasje, Grete Birkeland Kro
13.30 – 14.15 Diagnostiske metoder: Kryssreaksjoner og polyklonal aktivering, Øyvind Kommedal

14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 15.15 Ratiobestemmelse cerebrospinalvæske/blod, Gro Njølstad
15.15 - 16.00 Gruppearbeid - immunologiske metoder i diagnostikken av infeksjoner
Leger ved mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus

Onsdag 31 august 2022
08.15 – 09.00 Diagnostiske metoder: Hepatittserologi, (kommer)
09.00 – 09.45 Diagnostiske metoder: Borrelia-serologi, Øyvind Kommedal

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Diagnostiske metoder: Syfilis-serologi, Marit Ebbesen
10.45 – 12.15 Gruppearbeid - Diagnostikk av infeksjoner
Leger ved mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus

12.15 – 12.45 Lunsj

12.45 - 13.30 Gruppearbeid - Diagnostikk av infeksjoner
Leger ved mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssjukehus
14.00 - 14.30 Generell diskusjon og evaluering, Kursledelsen
14.30 - 15.00 Kursprøve, Kursledelsen
15.00 - Slutt
Fant du det du lette etter?