Hudtumores 2023 (HUD)

Ny ordning: Anbefalt for LIS i Hud- og veneriske sykdommer

Læringsutbytte

Selvstendig kunne diagnostisere benigne, premaligne og maligne hudtumores. Ha kjennskap til sjeldne kutane maligniteter. 

Ha kjennskap til ulike behandlingsmetoder av hudtumores inkl. avanserte dermatokirurgiske modaliteter som Mohs kirurgi og lappeplastikk. 

Kurskomite

Piotr Pawel Slaby og Jon Vegard Rørvik

Antall deltakere

Maks 40

Kursavgift

5150,- inkl lunsj (med forbehold om endringer)

Program

Torsdag 23. november 
08.30-08.45 Oppmøte/registrering Piotr Pawel Slaby, Jon Vegard Rørvik
08.45-09.00   Velkommen og introduksjon Piotr Pawel Slaby, Jon Vegard Rørvik 
Del 1: Oversikt over hudtumores 
09.00-09.40  Benigne hudtumores Hermund Feldborg
09.40-09.50 Pause 10 min 
10.00-10.45  Premaligne hudforandringer og plateepitelcarcinom Piotr Pawel Slaby 
10.45-10.55  Pause 10 min 
10.55-11.20  Basalcellecarcinom Hermund Feldborg 
10.20-11.30  Sjeldne maligne hudtumores Piotr Pawel Slaby 
11.30-11.45  Kahoot quiz - NMSC Jon Vegard Rørvik, Piotr Pawel Slaby 

11.45-12.45  Lunsjpause 60 min 

12.45-13.15  Malignt melanom – etiologi og diagnostikk Jon Vegard Rørvik 
13.15-13.45  Malignt melanom – behandling og oppfølging Jon Vegard Rørvik 
13.45-13.55  Pause 10 min 
13.55-14.05  Kahoot: melanom Jon Vegard Rørvik, Piotr Pawel Slaby 
14.05-14.35  Kutane lymfomer Flora Balieva
14.35-14.45  Pause 10 min 
14.45-15.25  Klinisk undersøkelse og nytte av dermatoskopi Hermund Feldborg

Fredag 24. november
Del 2: Destruktiv og immunmodulerende topikal behandling av hudtumores 
08.30-09.15 (45) Topikale og destruktive behandlingsmetoder Øystein Magnus Egeland
09.15-09.30 (15) Kahoot: 
Kasuistikk – destruktive metoder Øystein Magnus Egeland
09.30-09.45 (15) Pause 15 min 

Del 3: Kirurgisk behandling av hudtumores 
09.45-10.15  Preoperativ vurdering. Danger zones. Postoperative komplikasjoner. Thomas T. Moe 
10.15-10.35  Anestesi Thomas T. Moe 
10.35-10.55  Hudbiopsi (og negl- og slimhinne) Jon Gottfred Andersen 
10.55-11.15  Basalkirurgiske prinsipper ved eksisjon av hudlesjon Jon Gottfred Andersen 

11.15-12.15  Lunsjpause 60 min 

12.15-12.45  Variasjoner av ellipsen. Planlegging av eksisjon/arrlinje. Jon Gottfred Andersen 
12.45-13.05  Lappeplastikker. Mohs kirurgi. Multidisiplinært team (MDT). TBA 
13.05-13.15  Pause 10 min 

Del 4: Valg av behandling/flow 
13.15-13.35 Kasuistikk-basert innlegg fra forelesere: Repetisjon diagnostikk,behandling. Flow. Kasuistikker fra 5 forelesere 
14.05-14.15  Pause 10 min 
14.15-15.00  Kursprøve: MCQ Piotr Pawel Slaby, Jon Vegard Rørvik
15.00-15.15  Evalueringsskjema Piotr Pawel Slaby, Jon Vegard RørvikFant du det du lette etter?