Hudtumores

Ny ordning: Anbefalt kurs i hud- og veneriske sykdommer

Læringsmål

Kurset er knyttet opp til følgende forskriftsfestede læringsmål:

 • HUD-020 Kutane lymfomer
 • HUD-022 Hudtumores (benigne og maligne)
 • HUD-040 Infiltrasjonsanestesi, topikal anestesi og ledningsanestesi
 • HUD-041 Biopsitaking og eksisjon
 • HUD-042 Kurettage, kryokirurgi, elektrokoagulasjon og intralesjonelle injeksjoner
 • HUD-043 Preoperativ bedømming - primæreksisjoner - postoperative komplikasjoner
 • HUD-046 Lappeplastikker, Mohs kirurgi, dermabrasio og vaktpostlymfeknutediagnostikk
   

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha følgende kunnskaper:

 • Kan gjøre rede for de ulike typene benigne og maligne hudtumores.
 • Kan diagnostisere ulike typer hudtumores.
 • Kan gjøre rede for ulike typer ikke-kirurgiske behandlingsmetoder ved hudtumores
 • Kan gjøre rede for basale kirurgiske prinsipper, peroperativ bedømming, anestestesi og postopreative komplikasjoner.
 • Kan vurdere egnede behandlingsalterantiver for ulike typer av hudtumores.
 • Kjenner til lappeplastikk og Mohs kirurgi, og kjenner til hvilke andre spesialiteter som kan involveres i behandling av hudtumores.

Kursavgift

4100,- (uten lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Linn Landrø, OUS, og Kristin Halvorsen Hortemo, OUS.

llandr@ous-hf.no
uxhork@ous-hf.no

Program

Detaljert program legges ut nærmere kursstart.

Fant du det du lette etter?