Hudpatologi - Epiteliale neoplasier i hud, April 2022 (PAT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i patalogi

NB! Kursdato er oppsatt under forutsetning av at det ikke er restriksjoner på kurs/møter pga pandemien. Eventuelle endringer kan forekomme. Vær obs på dette ved bestilling av reise og hotell.

Læringsmål

Kursets innhold er knyttet opp mot læringsmålene innen for spesialiteten patologi vedørende huddiagnostikken. Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne epiteliale neoplasier og kunne diagnostisere de vanligste lesjonene og svulstene.
LM:
Epiteliale prekankroser
PAT 011
Epiteliale neoplasier og hyperplasier - benigne
PAT 012
Epiteliale neoplasier - maligne
PAT 015
Neoplasier i hud - sjeldne
PAT 020

Temaene for kurset sett ift læringsmålene:

Tumores av epidermis – Her diskuterer vi noen av de 
- hyppige benigne epidermale proliferasjoner som seborreisk keratose, invertert follikulær keratose, storcellet og klarcellet akantoma, akantolytic akantoma og warty dyskeratoma og
- premaligne og maligne varianter av hudkreft – in situ og infiltrerende plateepitelkarsinom, keratoakantom, verrukøst karsinom, basalcellekarsinom og neuroendokrint / Merkelcellekarsinom.
 
Hudadnekstumores – denne kapitelen deker de epiteliale tumores (både benigne og maligne varianter) av:
- hårrfollikel derriverte svulster
- neoplasier som utgår fra taglkjertelepitelet
- ekkrine og apokrine neoplasier.
- extramammary Paget sykdom.

 Før kurset alle deltagere skal få en digital snittkasse som vil dekke de hyppigste epiteliale tumores.
Gjennom de kursdagene deltagerne skal lære om de hoved diagnostiske kriterier, de viktige differensiale diagnoser og det blir også fokus på den nye WHO klassifikasjon med implementering av immunhistokjemiske og molekulærgenetiske tekniker i diagnostikken av de epiteliale hud neoplasier.

Kursavgift

NOK 5850,- (inkl. lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70

Kriterier for kursopptak:
LIS i spesialisering innen patologi er prioritert.
Spesialister i patologi som ønsker oppdatering innen fagområdet kan også søke.
Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

 Assia Bassarova (kursleder) ASSIB@ous-hf.no

Alec Thompson
Prof. Ole-Petter Clausen
Magnus Røger
Linn Landrø

Litteratur

1. Weedon’s skin pathology, fourth edition
2. Cutaneous adnexal neoplasms, 2017, L. Requena
3. WHO classification of Skin tumors, 2018
4. Fernández-Figueras MT, et al; Position paper on a simplified histopathological classification of basal cell carcinoma: results of the European Consensus Project. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Dec 21. doi: 10.1111/jdv.17849. Epub ahead of print. PMID: 34931722.

Program

Program (PDF) 

Fant du det du lette etter?