Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk - vår 2021

WEBINAR
Ny ordning: Anbefalt for LiS i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk biokjemi.
Gammel ordning: Obligatorisk for LiS i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)
Godkjent valgfritt i følgende spesialiteter: Se under

Kursansvarlig

Henrik Hjorth-Hansen, Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital

Kursavgift

6000,- 

Det tas forbehold om indeksregulering

Antall plasser

45

Godkjenninger

Ny ordning: Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Indremedisin, Blodsykdommer og Medisinsk biokjemi.

Gammel ordning: Obligatorisk kurs for leger i spesialierig i Indremedisin, Blodsykdommer, Medisinsk biokjemi og Onkologi (25t)

Godkjent som valgfritt i følgende spesialiteter: Allmennmedisin (25t v/e), Immunologi og transfusjonsmedisin (25t v/e), Patologi (25t v/e), Lungesykdommer (25t e), Medisinsk biokjemi (25t e)

Læringsmål

Deltakerne skal lære morfologiske særtrekk ved de viktigste blodsykdommene og på selvstendig grunnlag kunne diagnostisere disse

Program

Kommer

Fant du det du lette etter?