Halsdisseksjon, Mai 2022 (ØNH) (MAX)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Øre-nese-halssykdommer og
Maxillofacial kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (18t) for LIS i Øre-nese-halssykdommer og Maxillofacial kirurgi 

Læringsutbytte-beskrivelse

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om den kirurgiske anatomi på halsen.

Kurskomite

Overlege Jon Mork jmork@ous-hf.no

Kursavgift

NOK 5100,- (uten lunsj)
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Antall deltakere

Maks. 12
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset.
Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Litteratur

Disseksjonshefter sendes ut før kurstart. Ta med eget anatomiatlas.

Andre opplysninger

LIS må oppgi i merknadsfelt i påmeldingsskjemaet om de er i Gruppe 1 eller 2 tjeneste

Det anbefales at kurset tas relativt sent i spesialistutdanningen.
Ta med egen pinsett og saks.
Repeter halsanatomi ved hjelp av den anatomibok du kjenner og ta denne med til kurset. Repeter operasjonsveiledninger for de vanligste operasjonene på halsen.
Lysforholdene på disseksjonssalen er ikke de beste, så en enkel hodelykt kan være grei å ha ved enkelte deler av disseksjonen.
Disseksjonskursene vil kunne medføre eksponering for formalindamp innenfor normerte grenseverdier. Fordi vanlig arbeidsmedisinsk praksis tilsier særskilt forsiktighet ved graviditet bør kvinner som er gravide, eller som planlegger å bli det i den aktuelle perioden, benytte åndedrettsvern og unngå langvarig opphold i lokaler der våtpreparater benyttes
Kurset har ingen kursprøve, men full deltakelse er nødvendig for å få kursbevis.

Program

Onsdag 11 mai 2022
Alle oppfordres til å spise lunch før kurset starter. Ingen innlagt spisepause første dag.

Alle kursdagene starter på kollokvierom D5.2049 (2 etasje), ØNH-avdelingens dagkirurgiske enhet, Rikshospitalet.

11.30 Velkommen og introduksjon v/ Jon Mork og Terje Osnes.
Forberedende videofremvisning av disseksjon av overflatiske
og dype strukturer på halsen.
12.15 Disseksjonsøkt 1 (m/innlagt pause e. behov).
- Overflateanatomi
- Disseksjon av overflatiske strukturer
- Regio cervicalis lateralis
- Praktiske og etiske aspekter ved bruk av testamenterte legemer i undervisning og forskning
16.00 Slutt

Torsdag 12 mai 2022
09.00 Spyttkjertler / laterale strukturer. Forelesning ved Terje Osnes.

10.00 Disseksjonsøkt 2
- Regio cervicalis anterior
- Trigonum caroticum
- Trigonum submandibulare
11.45 Lunsj
12.15 Disseksjonsøkt 3 Klinisk disseksjon (m/innlagt pause e. behov).
- Trigonum submentale og regio sublingualis
- Trigonum infrahyoideum
- A. subclavia med grener; n. vagus, n. phrenicus & truncus sympathicus
16.00 Slutt

Fredag 13 mai 2022
09.00 Annonseres senere.
09.45 Disseksjonsøkt 4
- Klinisk disseksjon – Parotidectomi og halsglandeltoilette
11.45 Lunsj
12.15 Disseksjonsøkt 5
- Klinisk disseksjon fortsetter
- Spesialoppgaver / Fri disseksjon

15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?