Gynekologisk patologi- Vulva-/cervix- og uteruspatolog Høst 2022 (PAT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Patologi
Gammel ordning: Obligatorisk kurs  for LIS i Patologi

Læringsmål

Vulva, vagina og cervix:
a. Ha god kunnskap om benigne neoplasier og inflammatoriske tilstander
b. Ha god kunnskap om premaligne og maligne neoplasier
• Corpus uteri:
a. Ha god kunnskap om de ulike faser i endometriet, endometriehyperplasi, benigne neoplasier, inflammatoriske tilstander og graviditetsrelaterte forandringer (inklusive mola).
b. Ha god kunnskap om premaligne og maligne neoplasier i endometriet og myometriet

 Læringsmålene blir dekket innenfor de vanligste sykelige prosesser nevnt over i vulva, vagina, cervix og corpus uteri i løpet av kurset.

Læringsutbytte
Etter kurset skal LIS kunne
-identifisere de vanligste sykelige tilstander, forstadier og maligne svulster i vulva, vagina, cervix og corpus uteri og skille de fra aktuelle differensialdiagnoser
-kjenne de differensialdiagnostiske overveielsene ved bruk av relevante immunhistokjemiske og molekylære undersøkelser
-beskrive utfordringer ved histologisk tolkning av biopsimateriale
-praktisk håndtering av biopsimateriale med inadekvat eller sparsomt materiale
-formidle nødvendig informasjon vedrørende funn i vagina, vulva, cervix og uterus til kliniker

Kursavgift

NOK 4800,- (inkl. lunsj)
NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 70

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Guro Horni Gløersen (kursleder) Guro.Horni.Gloersen@ahus.no  
Vesterfjell, Ellen Veronika
Tormod Eggen
Berland, Jannicke Mohr
Agnes Kathrine Lie

Justina Matilde Iversen , e-post: jussli@siv.no

Program

 PROGRAM(PDF)

Fant du det du lette etter?